Nagu södra rutt - Falkö

Giltighetstid: Fr.o.m. 12.1.2024

UTGIVEN 12.01.2024 11:14

Förbindelsebåten Falkö kör från och med den 12.1.2024 enligt tidtabellen under isläget, vilken finns på vår hemsida.