Palva

Giltighetstid: 12.04.2021 - 16.04.2021

UTGIVEN 06.04.2021 08:26

Färjplats: Palva
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen