Pargas-Nagu

UTGIVEN 08.03.2019 14:04

Vecka 12 påbörjar NTM-centralen byggarbeten på Lillmälö färjestrand. Arbetet beräknas vara färdigt 9.6.2019.

Under byggnadsarbeten finns endast en körfil till färjan Elektra.

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.