Pargas-Nagu

UTGIVEN 13.03.2019 14:47

P.g.a installeringsarbeten är Elektra ur trafik fr.o.m 19.3. 2019 kl. 08:00 fram till 20.3.2019 kl.18:00. Sterna och Falco trafikerar då på rutten enligt den normala tidtabellen.

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.