Pargas-Nagu

UTGIVEN 09.01.2020 15:19

Sterna dockas fr.o.m. 9.1. och beräknas vara tillbaka i trafik vecka 11. Under den tiden trafikerar Falco på rutten istället för Sterma.

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.