Pargas ruttområde Viken

Giltighetstid: Tillsvidare

UTGIVEN 12.02.2021 08:20

På grund av det rådande isläget kör förbindelsebåten inte till bryggan på Ramsholm. 
Via Heisala är det möjligt att komma till Ramsholm.