Pargas ruttområde - Viken

Giltighetstid: Tillsvidare fr.o.m. den 23.1.2024

UTGIVEN 22.01.2024 16:16

Tidtabell under isförhållanden träder i kraft den 23.1.2024. Tidtabellen finns på vår hemsida.