Pargas ruttområde - Viken

UTGIVEN 10.10.2018 08:56

Fr.o.m söndagen den 14.10.2018 går förbindelsebåt Viken på docka i ca. 5-6 veckor. Under dockningsperioden ersätt Viken av den mindre förbindelsebåten Kaita.

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.