Pellinge

UTGIVEN 04.05.2020 10:39

Pellingefärjans maskinrum moderniseras i syfte att trygga trafikeringen med färjan nu och i framtiden. Färjan dockas fr.o.m. 4.5. 
Den förnyade färjan är åter i trafik i mitten av juni 2020.

Under dockningen ersätts Pellingefärjan med en 60 tons reservfärja.

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.