Pellinge

Giltighetstid: 3.10.2022 23:00 - 4.10.2022 03:00

UTGIVEN 13.09.2022 14:24

Färjplats: Pellinge
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen