Pellinge

Giltighetstid: 22.11.23-6.12.2023

UTGIVEN 20.11.2023 15:23

Färjplats: Pellinge
Situation: Mindre reservtonnage 60 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen