Puutossalmi

Giltighetstid: 22.01.2019 14:00-22:00

UTGIVEN 11.01.2019 10:34

Färjplats: Puutossalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.