Puutossalmi

Giltighetstid: 26.8.2019 06:00 - 29.8.2019 22:00

UTGIVEN 14.08.2019 08:34

Färjplats: Puutossalmi
Situation: Viktbegränsning 60 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.