Puutossalmi

Giltighetstid: 31.05.2021 - 04.06.2021

UTGIVEN 23.04.2021 11:00

Färjplats: Puutossalmi
Situation: Viktbegränsning 60 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen