Puutossalmi

Giltighetstid: 22.09.2022 ~ 12.10.2022

UTGIVEN 16.09.2022 11:19

Färjplats: Puutossalmi
Situation: Viktbegränsning 60 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen