Puutossalmi

Giltighetstid: 29.05.~ 03.06.2023

UTGIVEN 20.05.2023 20:37

Färjplats: Puutossalmi
Situation: Mindre reservtonnage 60 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen