Räisälä isväg

UTGIVEN 28.01.2020 11:55

Isvägens bärighet är 17 ton, hastighetsbegränsning 30 km / timmen.

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.