Räisälä isväg har öppnats

UTGIVEN 10.01.2019 12:16

Bärighet är 4,5 ton.

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.