Skåldö

Giltighetstid: 1.6.-15.10.2021

UTGIVEN 10.06.2021 16:13

Destia bygger nya strandkonstruktioner vid Skåldö färjans färjstränder under tiden 1.6.-15.10.2021.

Vi meddelar om möjliga trafikavbrott på vår hemsida.

Tilläggsinformation fås från NTM-centralens pressmeddelande.