Tappuvirta

Giltighetstid: 26.10.2021 - 12.11.2021

UTGIVEN 08.10.2021 13:03

Färjplats: Tappuvirta
Situation: Viktbegränsning 44 t
Max längd: 24 m
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen