Uppdaterade tidtabeller

Giltighetstid: Tillsvidare

UTGIVEN 26.05.2023 18:04

Vi ber er observera att tidtabellerna för Iniös och Houtskärs förbindelsebåtsrutter har ändrats speciellt för torsdagarnas del.