Våno

Giltighetstid: 9.5.2022 - 25.5.2022

UTGIVEN 05.05.2022 09:10

Färjplats: Våno
Situation: Viktbegränsning 60 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen