Vartsala

Giltighetstid: Fr.o.m. 1.7.2024

UTGIVEN 27.06.2024 15:37

Vartsala färjans nya tidtabell träder i kraft den 1.7.2024. Den nya tidtabellen finns på vår hemsida.