Velkua rutt - Kaita

Giltighetstid: Tillsvidare

UTGIVEN 12.01.2024 13:34

På grund av isläget har trafiken avbrutits till följande hamnar tills vidare:

- Liettinen
- Tammisluoto
- Kettumaa