Velkua rutten - Kaita

Giltighetstid: Tillsvidare

UTGIVEN 21.09.2022 15:05

Förbindelsebåten Kaita kör fr.o.m. den 22.9.2022 till en tillfällig brygga på grund av renovering av bryggområdet. 

Tilläggsinformation fås från förbindelsebåten.