Velkua rutten - Kaita

Giltighetstid: Tillsvidare fr.o.m. 14.6.2021

UTGIVEN 09.06.2021 11:38

Fr.o.m. den 14.6.2021 tillåts resande med förbindelsefartyget Kaita i passagerarutrymmet även ute på däck enligt följande:

I passagerarutrymmet 17 personer + ute på däck 25 personer. Det är tillåtet att resa i fordonet.