Uppdaterade tidtabeller

Kirjoitettu 26.05.2023

Vi ber er observera att tidtabellerna för Iniös och Houtskärs förbindelsebåtsrutter har ändrats speciellt för torsdagarnas del.