Vartsala

Kirjoitettu 27.12.2023

Färjplats: Vartsala - Situation: Mindre reservtonnage - Orsak: Dockning - Giltighetstid: 28.12.2023 ~ 01.05.2024 - Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Färjplats: Vartsala
Situation: Mindre reservtonnage
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen