Vartsala

Kirjoitettu 27.06.2024

Vartsala färjans nya tidtabell träder i kraft den 1.7.2024. Den nya tidtabellen finns på vår hemsida.