Velkua rutt - Kaita

Kirjoitettu 12.01.2024

På grund av isläget har trafiken avbrutits till följande hamnar tills vidare:

- Liettinen
- Tammisluoto
- Kettumaa