Lediga jobb

Lämna en öppen ansökan till färjplatserna via formuläret.

Finferries är en ansvarsfull och pålitlig arbetsgivare. Hos oss kan man arbeta på färjefartyg, förbindelsebåtar, färjor och i planerings- och administrativa uppgifter. Vi har ca 320 av branschens yrkesmän på våra lönelistor.

Fyll i formuläret nedan och bifoga även din meritförteckning och din öppna ansökan som pdf- eller doc-dokument. Dina kontaktuppgifter och din e-postadress ska finnas i meritförteckningen.

Genom att skicka in en ansökan godkänner du att dina personliga uppgifter sparas elektroniskt och behandlas av förmän och HR-personal. På personuppgifternas förvaringstider tillämpas gällande lagstiftning.

Vi söker en färjeförarvikarie till Barösunds färjan. Veckoarbetstiden i medeltal 24 timmar

Behörighetskrav: vajerfärjeförarintygläkarintyg som intygar att den sökandes hälsotillstånd är lämpligt för att köra färja, certifikat som berättigar personen att använda fartygets radiostation d.v.s individuellt VHF- certifikat, nödförstahjälpen- intyg

Arbetet börjar i mitten av januari 2019. Ansökningstiden tar slut 3.1.2019 Skicka en fritt formulerad ansökan per e-mail till hakan.forsman@finferries.fi eller ring trafikchef Håkan Forsman 0400 784 073

 

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.