Suomen Lauttaliikenteen alustoimittajan tarkastus valmistunut

Kirjoitettu 22.07.2016

Suomen Lauttaliikenne selvitti puolalaisen telakkayhtiö Crist S.A.:n ja sen alihankkijoiden toimintaa. Telakka on ilmoittanut, että se lopettaa Suomen Lauttaliikenteen ja muiden asiakkaidensa toiveesta pohjoiskorealaisten työntekijöiden käytön.

Suomen Lauttaliikenne Oy tilasi puolalaiselta Crist S.A. -telakalta lokakuussa 2015 ympäristöystävällisen hybridilautan yhteysvälille Parainen-Nauvo. Hankinta on Suomen Lauttaliikenteelle merkittävä, joten se valmisteltiin ja toteutettiin erittäin huolellisesti. Tarjouspyyntö lähetettiin 13 eurooppalaiselle telakalle.

Tilaus päädyttiin tekemään puolalaiselta Crist S.A. -telakalta, koska telakka jätti hinta-laatu-suhteeltaan parhaan tarjouksen. Voittanut tarjous täytti hankinnalle asetetut, tarkat tekniset kriteerit. Lauttaa rakennetaan telakalla parhaillaan.

Suomen Lauttaliikenne pyysi selvityksen telakan alihankkijoista

Crist S.A. -telakkaa ja sen alihankkijoiden toimintaa kohtaan on alkukesästä esitetty vakavia syytöksiä. Mediassa uutisoitiin, että hollantilaisen Leiden Asia Centren alustavan raportin ja saksalaisen ”Cash for Kim” -dokumentin mukaan puolalaisilla telakoilla työskentelee pohjoiskorealaisia siirtotyöläisiä heikoin työehdoin.

Suomen Lauttaliikenne otti esitetyt väitteet erittäin vakavasti. Yhtiö aloitti välittömästi asian selvittämisen ja antoi KPMG:lle toimeksiannon selvittää syytösten todenperäisyys. KPMG:n tekemän raportin avainlöydökset olivat:

• Crist S.A. telakka-alueella työskenteli alihankkija Armex Sp. z o.o.:n palkkaamana 39 Pohjois-Korean kansalaista. Telakka-alueella työskentelee kaikkiaan 1500-2500 työntekijää. Raportin mukaan pohjoiskorealaisten työluvissa, oleskeluluvissa tai työolosuhteissa ei ollut huomauttamista.
• Pohjoiskorealaiset eivät olleet telakan palveluksessa, vaan työskentelivät alihankkijan kautta. Crist S.A. on tehnyt alihankintasopimuksen terästyötuotannosta Armexin kanssa, joka on puolestaan tehnyt sopimuksen pohjoiskorealaisen Korea Rungrado General Trading Corporationin kanssa. Rungrado on vastuussa pohjoiskorealaisen työvoiman rekrytoinnista. Rungrado on rekisteröity Pyongyangissa Pohjoiskoreassa. Pohjoiskorealaisen yhtiön omistuspohjaa ei ole pystytty varmuudella selvittämään, koska kolmannella osapuolella ei ole pääsyä rekistereihin Pohjois-Koreassa.
• Armexin ja Rungradon sopimukset pohjoiskorealaisten työntekijöiden kanssa eivät ole luonteeltaan työsopimuksia, vaan urakkasopimuksia, joissa suoraan määritellään valmistettava tuote (puolan kielestä käännös englanniksi: ”contract to perform specified task”).
• Raportin mukaan pohjoiskorealaiset eivät ole työskennelleet Suomen Lauttaliikenteen tilaaman hybridilautan parissa.
• KPMG on käynyt läpi puolalaisen valvovan viranomaisen (National Labour Inspectorate) pöytäkirjat. NLI vastaa Suomen AVI:a (Aluehallintovirastoa). NLI:n viimeisessä tarkastuksessa (31.5.2016) ei löytynyt huomautettavaa koskien Crist S.A.:n alihankkijan Armexin toimintaa.

Crist S.A. on antanut Suomen Lauttaliikenteelle kirjallisen lausunnon, jossa se toteaa toimivansa Puolan, EU:n ja kansainvälisten lakien ja säädösten mukaisesti. Crist S.A. kunnioittaa kuitenkin asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa toiveita, minkä vuoksi se on ilmoittanut lopettavansa pohjoiskorealaisen työvoiman käytön elokuussa 2016.

Varmistuakseen yhteiskuntavastuun toteutumisesta Suomen Lauttaliikenne tulee antamaan toimeksiannon KPMG:lle tarkastaa, että Crist S.A. alihankkijoineen toimii lausuntonsa mukaisesti.

”Suomen Lauttaliikenne edellyttää kaikilta alihankkijoiltaan kestävää ja vastuullista toimintaa. Siksi aloitimme tämän selvitysprosessiin heti kuultuamme tapauksesta. Saimme selvityksessä tyydyttävän vastauksen, ja meille onkin tärkeää, että Crist S.A. toimii lupaustensa ja edellytystemme mukaisesti”, sanoo Suomen Lauttaliikenteen toimitusjohtaja Mats Rosin.

Lisätietoja:

Suomen Lauttaliikenne Oy
Mats Rosin
Toimitusjohtaja

mats.rosin@finferries.fi
0400 522 037