Palvelu perustuu paikallistuntemukseen ja pitkään kokemukseen

Finferriesin historia ulottuu osana entistä Destiaa, Tieliikelaitosta ja Tielaitosta yli 200 vuoden päähän: vuosina 1799–1809 Suomessa toimi Kustaa IV Adolfin perustama Kuninkaallinen Suomen Koskenperkausjohtokunta. Suomen itsenäistymisen myötä vuonna 1925 perustettiin Tie- ja vesirakennushallitus (TVH), joka jatkoi tieverkon kehittämistä ja rakentamista.

TVH:ta seurasi TVL ja Tielaitos. Vuonna 1998 Tielaitoksen hallinnolliset viranomaistehtävät ja varsinainen tienpito erotettiin toisistaan hallinnoksi ja tuotannoksi. Tuotanto, suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito ja sitä myötä lossien lisääminen tieverkolle olivat kuitenkin edelleen osa viranomaistoimintaa.

Vuonna 1998 alussa Tielaitos Tuotantoon perustettiin valtakunnallinen Lauttayksikkö, joka otti vastuulleen koko Suomen ennen 9 eri tiepiirin alueella olleet lauttapaikat. Lauttayksikön pääkonttori oli Turussa ja sivutoimipisteet sekä Sulkavalla että Kempeleessä.

Tielaitoskausi Suomen yleisten teiden historiassa päättyi vuonna 2001, jolloin tuotanto ja hallinto erotettiin lopullisesti kahdeksi erilliseksi organisaatioksi. Tielaitoksen tehtävää vastuullisena tienpitäjänä ja tienpidon tilaajana jatkoi Tiehallinto. Entinen Tielaitoksen tuotanto siirtyi Tieliikelaitoksen nimellä kilpailemaan tiealan urakoista muiden maarakennusyrittäjien kanssa. Lauttatoiminta jatkui nimellä Tieliikelaitos Lauttavarustamo. Lauttaliikenne jäi vielä tässä vaiheessa kilpailun ulkopuolelle ja sopimukset tehtiin neuvottelusopimuksina.

Destia-nimi syntyi ystävänpäivänä 14.2.2007, kun Tieliikelaitos otti käyttöön sen markkinointinimenään. Tieliikelaitos Lauttavarustamo muuttui nimeksi Destia Lauttapalvelut.

Vuoden 2008 alussa Destiasta tuli valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, joka perustettiin jatkamaan Tieliikelaitoksen liiketoimintaa. Destia Oy jatkaa toimintaansa palveluyrityksenä.

Valtioneuvosto teki yleisistunnossaan 15.10.2009 päätöksen Destian lauttaliiketoiminnan eriyttämisestä. Päätös oikeutti valtion edustajan hyväksymään Destia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa osittaisjakautumisen siten, että lauttaliiketoiminta eriytyy erilliseksi valtion suoraan ja kokonaan omistamaksi valtionyhtiöksi.

Destia Oy:n jakautuminen tapahtui siten, että Suomen Lauttaliikenne Oy, ruotsiksi Finlands Färjetrafik Ab jatkoi lauttaliiketoimintaa 1.1.2010 alkaen. Suomen Lauttaliikenne Oy käyttää viestinnässään lyhyempää aputoiminimeään Finferries.

28.5.2012 Suomen Lauttaliikenne Oy osti Arctia Saaristovarustamo Oy:n koko osakekannan. Näin Suomen Lauttaliikenteestä tuli ainoa valtion omistama toimija, joka vastaa sekä valtion yhteysalus- että lauttaliikenteestä. Arctia Saaristovarustamosta tuli Suomen Lauttaliikenteen tytäryhtiö Suomen Saaristovarustamo Oy.

1970 luvulla yleisillä teillä oli vielä n. 110 lauttapaikkaa. Vuosien varrella uusia lauttayhteyksiä on joko perustettu tai siirretty maantielauttoiksi valtion ylläpidettäviksi. Muutama paikka on syntynyt siten, että lautta on siirretty seuraavaan väliin ja vanhaan väylään on rakennettu silta. Yhteyalukset laskettaessa mukaan Finferries operoi yli 40 reitillä ympäri Suomea.