Ajankohtaista

Uusi tekniikka nostaa Suomen Lauttaliikenteen hybridialuksen ympäristöystävällisten lauttojen kansainväliseen kärkeen

Suomen Lauttaliikenne solmi keväällä ELY-keskuksen kanssa sopimuksen Parainen–Nauvo-reitin palvelukapasiteetin nostamisesta, joka toteutetaan uudella, ympäristöystävällisellä lautalla. Reitin nykyisiä aluksia suurempi energiatehokas uusi lautta tulee liikenteeseen kesällä 2017.

– Haluamme tarjota matkustajillemme uutta kalustoa, joka takaa, että toimintamme luotettavuus ja turvallisuus paranevat entisestään. Myös ympäristö otetaan konkreettisesti huomioon panostamalla vähäpäästöiseen hybridialukseen, kertoo Suomen Lauttaliikenne Oy:n toimitusjohtaja Mats Rosin.

Uuden lautan energialähteinä toimivat ensisijaisesti maasähköllä ladattavat akkupaketit sekä niiden rinnalla varmistuksena dieselsähkö. Suunnittelukriteereissä on korostettu myös toimintavarmuutta, jotta lopputuloksena saadaan uusinta teknologiaa hyödyntävä ja laadukasta peruspalvelua tuottava alus.

Suomen Lauttaliikenne tilaa uuden aluksen Gdyniassa toimivalta puolalaiselta CRIST S.A. -telakalta. Suomen Lauttaliikenne lähetti tarjouspyynnön 13 telakalle, ja loppusuoralle pääsi telakoita Norjasta, Puolasta, Saksasta sekä Suomesta.

– Olen erittäin tyytyväinen, että pitkä ja yksityiskohtainen valintaprosessi on saatu päätökseen. Crist valittiin toimittajaksi, koska sen hinta oli selkeästi kilpailukykyisin ja kyky tuottaa laadukas alus on hyvä. Aluksella käytettävän uuden tekniikan toimittaa Siemens, jolla on vankka kokemus ja hyvää näyttöä vastaavasta sovelluksesta norjalaisella lautalla, Mats Rosin toteaa.

- Hybridilautta on nykyaikainen, tehokas ja ympäristöystävällinen liikennevaihtoehto Suomen saaristoon. Tämä on yksi merkittävä askel, jolla suojellaan Itämerta, kertoo Siemens Osakeyhtiön toimitusjohtaja Janne Öhman.

Parainen–Nauvo-reitille tuleva hybridilautta on luonnollinen jatkumo Korppoo–Houtskari–Norrskata-reitin energiatehokkaalle Stellalle. Suomen Lauttaliikenne on jo aiemmin aloittanut kehitystyön koskien vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämistä aluksilla perinteisen polttoöljyn rinnalla. Uusi lautta on myös luokiteltu siten, että se voi jatkossa liikennöidä muillakin alueilla ja reiteillä.

Sähkökäyttöinen hybridilautta tulee olemaan noin 90 metriä pitkä, 16 metriä leveä ja kapasiteetiltaan 90 henkilöauton lautta-alus. Liikennöinti Parainen–Nauvo-reitillä aloitetaan kesällä 2017.


Lisätietoa:

Mats Rosin                                            Jutta Valkeinen
toimitusjohtaja                                     viestintäpäällikkö
mats.rosin@finferries.fi                       jutta.valkeinen@finferries.fi
+ 358 400 – 522 037                         +358 400 – 406 614


Suomen Lauttaliikenne -konserni, Finferries, on valtion omistama toimija, joka hoitaa sekä yhteysalus- että lauttaliikennettä. Yhteysalusliikenteestä konsernissa vastaa tytäryhtiö Suomen Saaristovarustamo Oy. Konsernissa työskentelee noin 320 henkilöä yli 40 reitillä ympäri Suomea. Vuosittain reiteillä kulkee noin viisi miljoonaa ajoneuvoa ja kymmenen miljoonaa matkustajaa. Pääkonttori sijaitsee Turussa ja sivukonttori Savonlinnassa.


Asiakkaiden tyytyväisyyttä tutkitaan etelän Hiittisistä pohjoisen Kemijärvelle

– lauttojen ja yhteysalusten asiakastyytyväisyyttä kartoitetaan tänäkin kesänä
Finferriesin lossit, lautta-alukset ja yhteysalukset liikennöivät 43 reitillä ympäri Suomea. Valtio-omisteinen varustamo suorittaa heinäkuussa 2015 asiakastyytyväisyyskyselyn jo neljättä kertaa.

- Monilla reiteillä työ on varsin yksinäistä, mutta asiakastyytyväisyystutkimusten kautta henkilökunta saa suoraa palautetta työstään. Joka vuosi parantuneet tulokset osoittavat että sekä miehistön työtä että varustamon toimintaa arvostetaan, kertoo Finferriesin viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen.

Aiemmat asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset ovat antaneet aihetta kehittää mm. liikennepoikkeamisen tiedotuksen nopeutta, joka uuden mobiilisovelluksen avulla on nykyisin mahdollisimman reaaliaikainen. Vuoden 2014 tulosten pohjalta nettisivuille tehtiin tänä vuonna etusivun karttasovellukseen paikannustoiminto, joka löytää matkailijalle aina lähimmän lautta- tai yhteysalusreitin. Tutkimustulokset ovat avainasemassa asiakkaiden muuttuvien tarpeiden kartoituksessa. Monella paikkakunnalla lautta- ja yhteysalukset ovat elinehto, mikä näkyy myös asiakastyytyväisyystutkimuksen vastausten laadussa.
Asiakastutkimuksen suorittaa tänäkin vuonna Innolink Research Oy, joka tekee lukuisia vastaavia tutkimuksia vuodessa.

- Finferriesin tutkimuksiin osallistuvat vastaajat eroavat positiivisesti siinä, että he antavat paljon avointa palautetta ja käyttävät näin tavallista enemmän aikaa toiminnan arvioimiseen. Onnistuimme viime vuonna nostamaan vastausmäärää puolella, ja kun analysoitavana on yli 2000 vastausta, on otannasta helppo nostaa esiin sekä olennaiset onnistumiset että mahdolliset kehityskohteet, toteaa puolestaan tutkimusmateriaalin analysoinnista vastaava Innolink Research Oy:n tutkimuspäällikkö Katja Rantakeisu.

Asiakkaiden antaman arvosanan keskiarvo Finferriesille oli viime vuonna 8,5. Vastaava arvosana vuonna 2013 oli 8,4 ja vuonna 2012 7,9. Asiakastyytyväisyystutkimusta jaetaan heinäkuun aikana Finferriesin aluksilla ja siihen voi vastata myös Finferriesin nettisivuilla. Vastaajien kesken arvotaan 3 kpl 200 euron lahjakorttia.

Lisätietoa: viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen, 0400-406 614, jutta.valkeinen@finferries.fi

Suomen Lauttaliikenne konserni, Finferries, on valtion omistama toimija joka hoitaa sekä yhteysalus- että lauttaliikennettä. Yhteysalusliikenteestä konsernissa vastaa tytäryhtiö Suomen Saaristovarustamo Oy. Konsernissa työskentelee noin 320 henkilöä yli 40 reitillä ympäri Suomea. Vuosittain reiteillä kulkee noin 5 miljoonaa ajoneuvoa ja 10 miljoonaa matkustajaa. Pääkonttori sijaitsee Turussa ja sivukonttori Savonlinnassa.


Palvelutason parannus tuo uuden lautan Parainen-Nauvo -reitille

Suomen Lauttaliikenne on tänään 7.5.2015 allekirjoittanut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa sopimuksen Parainen-Nauvo –reitin palvelutason parantamisesta. Palvelutason nosto toteutuu uuden, ympäristöystävällisen lautan kautta. Nykyisiä reitin aluksia isompi, energiatehokas uudisrakennus tulee liikenteeseen kesällä 2017.

- On suuri ilo olla mukana allekirjoittamassa sopimusta, joka parantaa liikenteen sujuvuutta ja näin varmistaa saariston elinvoimaisuuden myös tulevaisuudessa. Meille on kunniatehtävä tuoda vilkkaasti liikennöidylle Parainen-Nauvo -reitille uusi alus, joka vastaa sekä matkustajien tarpeisiin että ympäristövaatimuksiin, toteaa Suomen Lauttaliikenteen toimitusjohtaja Mats Rosin. Hänen mukaansa Suomen Lauttaliikenne on tehnyt konseptisuunnittelun hybridialuksesta, jonka energialähteinä toimivat dieselsähkön rinnalla maasähköllä ladattavat akkupaketit. Suunnittelukriteereissä on korostettu myös turvallisuutta, toimintavarmuutta ja tehokkuutta, jotta lopputuloksena saadaan uusinta teknologiaa hyödyntävä, laadukasta peruspalvelua tuottava alus.

Reitin nykyisiä lauttoja isompi ja ympäristöystävällisempi lautta-alus on Finferriesin vastaus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Liikenneviraston pyyntöön ratkaista Parainen-Nauvo -reitin liikenteelliset haasteet. Suunnitteilla oleva uudisrakennus tulee olemaan noin 95 metriä pitkä, 16 metriä leveä ja kapasiteetiltaan 90 henkilöauton lautta-alus. Myös ajorampit ovat nykyisiä leveämpiä, mikä mahdollistaa lastin nopeamman purun ja lastauksen. Ajorampit tulevat olemaan samanlaisia kuin vuonna 2012 valmistuneessa Stellassa, joka liikennöi Korppoo-Houtskari-Norrskata -reitillä.

- Parainen-Nauvo -lauttapaikalle tuleva uudisrakennus on luonnollista jatkumoa maantielauttojen uutta sukupolvea edustavalle Stellalle. Päämääränämme on kehittää alaa tuomalla reiteillemme modernia ja pitkäikäistä kalustoa, jonka suunnittelussa huomioidaan vahvasti myös ympäristönäkökohdat, kertoo Mats Rosin.

Yhtiö on aloittanut neuvottelut telakoiden kanssa. Tavoitteena on saada uudisrakennus Parainen-Nauvo -reitille kesällä 2017.

Lisätietoa: Suomen Lauttaliikenne Oy, toimitusjohtaja Mats Rosin, p. 0400 522 037
Suomen Lauttaliikenne Oy, viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen, p. 0400 406 614

Suomen Lauttaliikenne konserni, Finferries, on valtion omistama toimija joka hoitaa sekä yhteysalus- että lauttaliikennettä. Konsernissa työskentelee noin 320 henkilöä yli 40 reitillä ympäri Suomea. Vuosittain reiteillä kulkee noin 5 miljoonaa ajoneuvoa ja 10 miljoonaa matkustajaa. Suomen Lauttaliikenne on 5 toimintavuotensa aikana investoinut vahvasti kaluston uudistamiseen. Yhtiö on tuonut reiteilleen 7 kauttaaltaan modernisoitua lossia. Viime kesänä Kotka-Pyhtää -reitille vastaanotettiin öljyntorjunta- ja yhteysalus Otava ja vuonna 2013 Korppoo-Houtskari-Norrskata –reitillä aloitti liikennöinnin lautta-alus Stella.

 


Asiakastutkimus kehitti konkreettisesti Finferriesin toimintaa

Asiakastutkimus kehitti konkreettisesti Finferriesin toimintaa

Finferries liikennöi yli 40 reitillä ympäri Suomea sekä yhteysaluksilla että lautoilla. Vuoden aikana reiteillä kulkee yli 10 miljoonaa matkustajaa ja kesäisin vesistöalueilla eletään Finferriesin näkökulmasta sesonkiaikaa.
Viime vuonna Finferries toteutti yhteistyössä Innolink Reseach Oy:n kanssa asiakastyytyväisyyskyselyn kaikilla reiteillään ja asiakkaiden antama palaute antoi syytä sekä nettisivujen uudistamiseen että liikennetiedotteiden julkaisemisen nopeuttamiseen. Tänä kesänä julkaistussa nettisivujen uudistuksessa on mukana paljon toivottu karttatoiminto, jonka avulla reitit on helpompi löytää, matkusti sitten Järvi-Suomessa tai rannikolla. Finferries uusi myös liikennetiedotteiden julkaisujärjestelmän, jotta tiedotteet liikennepoikkeamista saadaan jakeluun mahdollisimman reaaliaikaisesti.

- Asiakastutkimus antoi meille selkeät askelmerkit toiminnan kehittämiselle. Oli myös hienoa todeta, että asiakastutkimuksen kautta henkilökuntamme sai paljon positiivista palautetta ja selkeää näyttöä siitä, että heidän työtään arvostetaan kaikkialla Suomessa. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille siitä. Toivomme, että myös tänä kesänä asiakkaat antavat palautetta, kun kyselyjä jaetaan reiteillämme heinäkuussa, kertoo Finferriesin viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen.

- Ilahduttavaa on, että vastaajien tärkeimmiksi kokemissa tekijöissä Finferries onnistui viime vuonna erinomaisesti. Erityisesti turvallisuuden tunne matkustamisessa sekä henkilökunnan luottamusta herättävä esiintyminen nousivat parhaiten onnistuneiden tekijöiden joukkoon. Myös asiakkaiden antama yleisarvosana 8,4 (asteikolla 1-10) kertoo siitä, että Finferriesin toimintaan luotetaan, arvioi viime vuoden tuloksia Innolink Research Oy:n tutkimuspäällikkö Katja Rantakeisu.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn voi heinäkuun aikana vastata molemmilla kotimaisilla kielillä myös Finferriesin nettisivuilla: www.finferries.fi. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 3 kpl 200 euron lahjakorttia.

Lisätietoa: Viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen, jutta.valkeinen@finferries.fi, puh. 0400-406 614

Finferries liikennöi seuraavilla reiteillä:
Alassalmi, Arvinsalmi, Barösund, Bergö, Eskilsö, Hailuoto, Hanhivirta, Hirvisalmi, Hämmärönsalmi, Hätinvirta, Högsar, Högsåra, Kasnäs-Hiittinen, Keistiö, Kivimo, Koivukanta, Kokkila, Korppoo-Houtskari, Korppoo-Norrskata, Kortesalmi, Kotka-Pyhtää, Kuparonvirta, Kyläniemi, Lamposaari, Mossala, Nauvo-Korppoo, Nauvon pohjoinen reitti, Palva, Parainen-Nauvo, Pellinki, Puutossalmi, Rongonsalmi, Räisälä, Houtskari-Iniö, Iniö-Kustavi, Saverkeit, Skåldö, Tappuvirta, Vartsala, Vekaransalmi, Velkuanmaa, Velkuan reitti, Våno.


Öljyntorjunta- ja yhteysalus Otava kastettiin Uudenkaupungin telakalla

Toukokuussa 2013 Uudenkaupungin Työveneen telakalla tuotantoon otettu uudisrakennus on uudenlainen yhteysalus, joka mahdollistaa saaristossa kulkevan yhteysaluksen käytön mahdollisissa öljyntorjuntatehtävissä. Otava tulee liikennöimään Kotka – Pyhtää reitillä, jonka pituus ja haastavat jääolosuhteet asettavat erityisvaatimuksia aluksen suorituskyvylle. Alus on suunniteltu kulkemaan 30 cm paksuisessa jäässä ja laivan rungon muotoilu minimoi polttoainekulutuksen myös korkeammassa aallokossa.

Uusimmalla teknologialla varustetun aluksen pituus on 34,9 metriä, leveys on 9 metriä. Yhteysaluskäytössä Otavan syväys on 2,4 metriä ja öljyntorjuntatehtävissä 2,65 metriä. Alukseen mahtuu 100 matkustajaa ja se voi kuljettaa myös kuorma-auton tai 8 henkilöautoa.

- Olemme iloisia, että Finferries valitsi Uudenkaupungin Työvene Oy:n aluksen valmistajaksi laajan tarjouskilpailun perusteella. Uudenkaupungin Työveneen eduksi, hinnan lisäksi, painoivat telakan hyvä osaaminen saaristoalusten ja öljyntorjunta-alusten rakentajana ja hyvät käyttökokemukset telakan rakentamista aluksista, kertoo Uudenkaupungin Työvene Oy:n toimitusjohtaja Harri Putro.

- Uutta yhteysalusta on odotettu kauan Kotkan saaristoon. Voi sanoa, että Otavan toteutumisen on mahdollistanut paikallisten asukkaiden ja viranomaisten yhteinen tahtotila. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kilpailuttama pitkä sopimus Kotka-Pyhtää –reitille mahdollisti 7,5 miljoonan euron investoinnin uudisrakennukseen. Uusi aluksemme osoittaa, että turvallisuus- ja ympäristötekijät huomioidaan vahvasti myös silloin, kun on kyse saariston ja muiden vesistöalueidemme kehittämisestä, kertoo Suomen Lauttaliikenne Oy:n toimitusjohtaja Mats Rosin.


Tilaa RSS-syöte