Aktuellt

Följ oss på Instagram!

Vi har öppnat ett Instagram-konto åt Finferries. Där visar vi bilder på vår verksamhet och intressanta saker från våra rutter. Vi ordnar även flera tävlingar under sommmaren.

Officiella trafikmeddelanden, tidtabeller och responskanalen finns på vår webbsida, men via Instagram  visas vår verksamhet  visuellt från alla olika rutter runtom i Finland. Kom och bekanta dig med de kära gula fartygen på Instagram! Ifall du publicerar bilder från dina favoritrutter märk dem gärna med #finferries

#finferries #gulafartyg #kärafärjor #gulafärjor


Falco världens första fullständigt autonoma färja

Rolls-Royce och Finlands statsägda färjeoperatör Finferries (koncernen Finlands Färjetrafik) har idag framgångsrikt demonstrerat världens första helt autonoma färja i skärgården söder om Åbo.

Landsvägsfärjan Falco använde en kombination av Rolls-Royce Ship Intelligence-teknologier för att framgångsrikt navigera autonomt sin väg mellan Pargas och Nagu. Under returresan var färjan fjärrstyrd från Åbo.

Under demonstrationen utförde Falco, med 80 inbjudna VIP-gäster ombord, resan under fullt autonom kontroll. Fartyget upptäckte objekt med hjälp av sensorfusion och artificiell intelligens och utförde kollisionsundvikande och automatisk förtöjning med det nyligen utvecklade autonoma navigationssystemet. Allt detta utan mänsklig inblandning från besättningen.

 Falco är utrustad med en rad avancerade sensorer, som gör det möjligt att skapa en detaljerad bild av omgivningen i realtid och med en nivå av noggrannhet utöver det mänskliga ögat. Bilden skapas genom att fusionera sensordata och den vidarebefordras också till Finferries fjärrkontrollcenter på land i Åbo centrum (ca.50 km från färjan), där en  befälhavare övervakar den autonoma operationen och kan vid behov  ta kontroll över fartyget.

Under de autonoma driftstesterna i Åbo skärgård har Rolls-Royce hittills klockat nästan 400 timmar av tester till sjöss. Rolls-Royce Autodocking-system är en av de tekniker som har testats framgångsrikt. Denna funktion gör det möjligt för fartyget att automatiskt ändra kurs och fart när man närmar sig kajen och att utföra automatisk dockning utan mänsklig inblandning. Under sjötesterna har lösningen för att undvika kollision också testats under olika förhållanden under flera timmars drift.

 Tidigare i år började Rolls-Royce och Finferries samarbeta på ett nytt forskningsprojekt kallat SVAN (Safer Vessel with Autonomous Navigation) för att fortsätta genomförandet av resultaten från det tidigare forskningsprojektet Advanced Autonomous Waterborne Applications (AAWA), finansierat av Business Finland.

 Mikael Mäkinen, direktör för Commercial Marine-enheten på Rolls-Royce, kommenterade: ”I dag innebär ett stort steg framåt i resan mot autonom sjöfart och bekräftar exakt vad vi har sagt i flera år, att autonom sjöfart kommer att förverkligas. SVAN-projektet har varit ett framgångsrikt samarbete mellan Rolls-Royce och Finferries och ett idealiskt tillfälle att visa världen hur Ship Intelligence-teknologin kan medföra stora fördelar med säker och effektiv drift av fartyg.”

 ”Det här är ett mycket stolt ögonblick för oss alla och innebär vår mest betydelsefulla milstolpe hittills. Dagens demonstration visar att det autonoma fartyget inte bara är ett koncept, utan något som kommer att omforma sjöfarten som vi känner till den.”

 Mats Rosin, VD för Finferries, tillade: ”Vi är väldigt stolta över att maritim historia igen har gjorts på Pargas-Nagu rutten. Först med vår världsberömda hybridfärja Elektra och nu är Falco världens första fullt autonoma färja. Som en modern fartygsägare har vårt främsta mål i detta samarbete varit att öka säkerheten inom sjötrafiken, eftersom detta är till nytta för både miljön och våra passagerare. Men vi är också lika glada över hur den här demonstrationen öppnar dörrarna för nya möjligheter till autonom, säker och miljövänlig sjöfart.”

 Falco är en landsvägsfärja som påbörjade trafikeringen 1993. Den är utrustad med roderpropellrar från Rolls-Royce.

 

 


Första eldrivna vajerfärjan togs i bruk

Färjetrafiken har långa traditioner i detta tusen sjöar och öars land. Finferries opererar i dag på över 30 vajerfärjepass i Finlands vackraste nationallandskap. I och med att miljövärdena blir allt viktigare och tekniken utvecklas beslutade Finferries att inleda ett projekt för att elektrifiera vajerfärjorna. Utvecklingsarbetet resulterade i Finlands första vajerfärja som drivs med landström. Färjan inledde trafiken på Högsarrutten i Nagu torsdagen den 20 september 2018.
Den nya tekniken kommer att minska på koldioxidutsläppen avsevärt. Elvajerfärjan får energin via en elkabel direkt från det riksomfattande nätet. Elkabeln rullas automatiskt upp på en vinda på färjan då färjan kör. Elvajerfärjan har en traditionell dieselgenerator som reservkraft med tanke på eventuella elavbrott.

- Ett av Finferries miljömål är att minimera utsläppen med hjälp av tekniska lösningar. Det har känts mycket bra att få utveckla en miljövänlig eldriven vajerfärja tillsammans med Laivasähkötyö. Ännu är det för tidigt att säga vad den eldrivna vajerfärjans koldioxidutsläpp exakt kommer att bli jämfört med en traditionell vajerfärja, eller på hurdana färjepass den lämpar sig. Den bedömningen görs när färjan har varit i drift i ett år. Men vi förväntar oss ett betydligt mindre koldioxidavtryck, säger Finlands Färjetrafik Ab:s verkställande direktör Mats Rosin.

- För oss har det här projektet inneburit en avsevärd möjlighet att utnyttja kompetensen hos flera av våra koncernföretag trots att det var Laivasähkötyö Oy som svarade för själva genomförandet. Vår planeringsbyrå LST Engineering skötte planeringsarbetena och vårt produktionsbolag LST Production tillverkningen av elcentralen. Samarbetet med Finferries har löpt utmärkt och vi är stolta över att kunna ge dem vårt stöd i ett projekt av detta slag där det krävs nya lösningar, berättar Laivasähkötyö Oy:s verkställande direktör Juha Hietarinta.


Igen ett Internationellt pris till Elektra

Finferries hybridfärja Elektra har för andra gången i år vunnit ett internationellt pris. Denna gång på världens största branschutställning för drivsystem Electric & Hybrid Marine World Expo 2018 som hölls den 27–29 juni i Amsterdam. Utställningen kulminerade i den traditionella prisutdelningen där Finferries tilldelades huvudpriset ”Årets el- och hybriddrivsystem” (Electric & Hybrid Propulsion System of the Year).

Det handlar om ett renommerat årligt hedersomnämnande som baserar sig på en internationell expertjurys bedömning av användningen av innovativa lösningar och systemens funktionssäkerhet.

– För ett rederi av Finferries storlek är det verkligen otroligt att få så mycket internationellt erkännande via hybridfärjan Elektra, kommenterar Finlands Färjetrafiks verkställande direktör Mats Rosin priset.

Elektra utnämndes redan i våras på en annan internationell mässa i Amsterdam till årets fartyg.

– Det här är igen ett bevis på att vårt mod att satsa på ny, miljövänlig teknik var rätt lösning. I planeringen av Elektras innovativa drivsystem deltog många aktörer. Ett särskilt tack går till Siemens, Rolls-Royce och varvet Crist S.A. samt till projektgruppen på Finferries som arbetade med Elektra, konstaterade tekniska direktören Mikko Jukakoski som för Finferries del mottog priset i Amsterdam.

Hybridfärjan Elektra har trafikerat rutten Pargas–Nagu sedan juni i fjol. Elektras transportkapacitet är 40 procent större än vad den äldre färjan på rutten har, men utsläppen är 60 procent lägre. Elektras energikällor är primärt batterier som laddas med landström varje gång färjan anlöper färjfästet. Som säkerhet har färjan också dieselgeneratorer som kan användas under till exempel vintrar med mycket is eller vid eventuella elavbrott.


Finferries och Rolls-Royce tecknar ett nytt samarbetsavtal

Rolls-Royce och Finferries har tecknat ett samarbetsavtal för att gemensamt ta fram strategier och lösningar i syfte att optimera sjöfartens säkerhet och effektivitet genom att utveckla tekniken för beslutsstödssystem och för att demonstrera fjärrstyrd och autonom färjedrift.

Ett centralt tema för samarbetet är att överväga ett nytt forskningsprojekt, preliminärt kallat SVAN (Safer Vessel with Autonomous Navigation) i vilket Rolls-Royce och Finferries kommer att sträva efter att tillämpa rönen från forskningsprojektet Advanced Autonomous Waterborne Applications (AAWA) som officiellt avslutades 2017.

AAWA finansierades av Business Finland och förde samman ett antal intressenter från en mängd olika sektorer inom sjöfartsindustrin, för att undersöka den kommersiella och tekniska bärkraften hos nästa generations avancerade fartygslösningar. Både Rolls-Royce och Finferries deltog i projektet.

Karno Tenovuo, direktör för Ship Intelligence-enheten på Rolls-Royce, kommenterar: ”Vi är mycket glada över att få fortsätta det samarbete som vi hade med Finferries i AAWA-projektet. Det nya samarbetsavtalet kan lyfta säkrare och renare sjöfart till nästa nivå. Rolls-Royce kommer att utveckla lösningar för att göra sjöfarten inom färjesektorn säkrare och effektivare, vilket kommer att visas genom den testmiljö som Finferries tillhandahåller.”

Mats Rosin, VD för Finferries, tillägger: ”Vi ser fram emot att fördjupa samarbetet med Rolls-Royce. Finferries vill delta aktivt i satsningar som utnyttjar spetsteknologi för att öka säkerheten inom sjöfarten. Vi tror att samarbetet kommer att gynna såväl våra kunder som miljön, eftersom fokus ligger på att göra sjöfarten mer tillförlitlig.”


BESTÄLL RSS-FIL

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.