Aktuellt

Pargas-Nagu - 28.09.2020 12:10

Elektra är på årsservice ons 30.9. och tor 1.10.
Under den tiden trafikerar Sterna och Falco, men morgonavgången från Pargas kl. 6:30 är avbokad både onsdag och torsdag.


Bergö - 28.09.2020 12:06

Reservfärjan (viktbegränsning 60 ton) trafikerar enligt den normala tidtabellen. Huvudfärjans reparationsarbeten i Vasa beräknas ta ca. 1 vecka.


Kuparonvirta - 14.09.2020 10:47

Färjplats: Kuparonvirta
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Nagu-Korpo - 29.06.2020 12:48

Strandarbeten på Nagu-Korpo-färjeplats, ändringar i färje- och förbindelsefartygstrafiken

NTM-centralen i Egentliga Finland låter göra ombyggnads- och förbättringsarbeten längs Skärgårdsvägen på färjfästena och förbindelsefartygens bryggor i Pärnäs och Retais. De landfästen som nu byggs gör det möjligt att inleda trafik med den nya hybridfärjan 2023 och att avlägsna flaskhalsen på Skärgårdsvägen.

Färje- och förbindelsefartygstrafiken sköts så bra och effektivt som möjligt under arbetets gång. De som använder färjorna och förbindelsefartyget ombeds förbereda sig på trafikstörningar och tidvis trafikstockningar under arbetet. Det kan också bli ändringar i färjornas och förbindelsefartygets tidtabeller eller så kan man bli tvungen att ställa in vissa turer.

Under arbetets gång blir man tvungen att göra tillfälliga trafikarrangemang på stränderna och därför uppmanar NTM-centralen bilister och andra trafikanter att vara uppmärksamma. På färjfästena styrs trafiken till tillfälliga landfästen och omfartsvägar under tiden 1.7.2020–15.12.2020. 

Trafikavbrott kan förekomma under byggtiden på vardagar måndag till torsdag mellan kl. 06.00 och 21.00. Maximitiden för varje enskilt avbrott är begränsad till 60 minuter och antalet avbrott per dag får vara högst tre. Mellan varje enskilt trafikavbrott går det minst två timmar så att eventuell trafikstockning hinner avhjälpas. Det är möjligt att helt avbryta trafiken vardagar från måndag till torsdag mellan klockan 21.00 och 06.00, dock så att utryckningsfordon vid behov kan komma fram. Under arbetets gång kan det också tillfälligt förekomma andra avbrott i färje-, förbindelsefartygs- och vägtrafiken. Trafikavbrott tillåts inte mellan fredag klockan 17.00 och måndag klockan 06.00, för att trafiken inte störs vid de livligaste rusningstiderna.

En del av arbetena innebär borrpålning, som orsakar buller. För att undvika bullerstörningar utför entreprenören arbetena i huvudsak under dagtid och på vardagarna.

TMFG:s vägtrafikcentral informerar om avbrott i vägtrafiken under arbetet. De som vill kan även få e-postmeddelanden om trafikstoppen från entreprenören. Om du vill vara med på e-postlistan kan du anmäla dig till Destia Oy:s arbetsplatschef (kontaktuppgifterna nedan).

Korta trafikstopp på högst 1 timme meddelas 1–2 dygn i förväg. Längre trafikstopp som pågår nattetid meddelas 3–4 dygn i förväg.
Huvudentreprenör är Destia Oy.

YTTERLIGARE UPPGIFTER
- NTM-centralen i Egentliga Finland: vägingenjör Tapani Jaakkola, p. 0295 022 791, tapani.jaakkola@ely-keskus.fi
- Destia Oy: arbetsplatschef Jaakko Vanha-Kuitti, tfn 040 167 8797, jaakko.vanha-kuitti@destia.fi


Finferries sätter in nytt miljövänligt tonnage i Finlands landsvägsfärjetrafik

Finlands Färjetrafik Ab, Finferries, har undertecknat serviceavtal med NTM-centralen om 40 landsvägsfärjerutter i Finland. Rutterna är indelade i 4 kontraktshelheter och deras längd varierar mellan 6-10 år. De nya avtalen höjer servicenivån på flera rutter och innebär även att nya miljövänliga frigående färjor och vajerfärjor tas i bruk i våra känsliga vattenområden.

– Avtalen möjliggör bland annat att 2 nya hybridfärjor sätts in på våra livligaste rutter på Skärgårdsvägen. Dessutom höjs kapaciteten på flera rutter genom olika nya arrangemang. Det är fint att NTM-centralen så här långsiktigt vill satsa på utvecklingen av landsvägsfärjeförbindelserna. Det kommer att märkas på ett positivt sätt såväl i passagerarnas som i personalens vardag. Långa avtal gör det möjligt att investera i ny, miljövänlig teknik, konstaterar Finlands Färjetrafiks verkställande direktör Mats Rosin.

Servicenivån på Pargas–Nagu-rutten höjs från början av 2023 då rutten börjar trafikeras parallellt av en hybridfärja med uppdaterad teknik motsvarande den nuvarande hybridfärjan Elektra. Det ökar färjplatsens fordonskapacitet och minskar de lokala koldioxidutsläppen med till och med mer än 60 procent. Med två hybridfärjor på rutten uppnås även bättre trafikprestationer än för närvarande med tre färjor. Den nya färjans energikällor är i första hand batteripaket som laddas med landström och vid sidan av dem dieselgeneratorer som reserv.

Färjplatsen för Nagu–Korpo-rutten får en avsevärt bättre kapacitet när den nuvarande huvudfärjan ersätts med en hybridvajerfärja som börjar trafikera 2023. Färjplatsens förmedlingskapacitet ökar med över 60 procent från nuvarande 30 fordon. Samtidigt minskar de lokala koldioxidutsläppen med över 60 procent.

På Skåldö-rutten förbättras bärigheten och koldioxidavtrycket minskar avsevärt när den nuvarande 90 tons vajerfärjan ersätts av en miljövänlig hybridvajerfärja på 150 ton i början av 2022.

Via nya arrangemang leder de nya avtalen till större landsvägsfärjor även på följande rutter: Arvinsalmi, Hanhivirta, Palva, Korpo-Norrskata, Gustavs-Iniö och Bergö.

– Det här är ett bra bevis på att upphandlaren uppmanar oss alla att delta i det gemensamma miljötalkot. Dessutom inger detta alla dem som bor i skärgården eller våra insjöområden förtroende och framtidshopp. Det är verkligen fint att Finferries har möjlighet att genomföra dessa förnyelser och vår avsikt är ta alla i hamn genom ansvarsfullt arbete i god anda, sammanfattar Rosin.


BESTÄLL RSS-FIL