Aktuellt

Koivukanta - 27.10.2021 06:14

Färjplats: Koivukanta
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Timmerflottning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Kyläniemi - 25.10.2021 15:46

Färjplats: Kyläniemi
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Puutossalmi - 25.10.2021 12:51

Färjplats: Puutossalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen


Bergö - 25.10.2021 09:24

Färjplats: Bergö
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Iniö-Gustavs - 22.10.2021 08:46

Färjan Aura kommer att dockas under veckorna 43-45 och fr.o.m. lördag eftermiddagen den 23.10 kommer färjan Falco att trafikera i stället för ms Aura. 

Vi ber er uppmärksamma att Falco inte har övre passagerarutrymme och inte ett café.


BESTÄLL RSS-FIL