Aktuellt

Kortesalmi - 20.01.2020 07:56

Färjplats: Kortesalmi
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Reparationsarbeten
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Eskilsö - 14.01.2020 14:44

Färjplats: Eskilsö
Situation: Trafikerar med en avvikande servicenivå
Orsak: Väderförhållanden
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Pargas-Nagu - 09.01.2020 15:19

Sterna dockas fr.o.m. 9.1. och beräknas vara tillbaka i trafik vecka 9. Under den tiden trafikerar Falco på rutten istället för Sterma.


Finferries sätter in nytt miljövänligt tonnage i Finlands landsvägsfärjetrafik

Finlands Färjetrafik Ab, Finferries, har undertecknat serviceavtal med NTM-centralen om 40 landsvägsfärjerutter i Finland. Rutterna är indelade i 4 kontraktshelheter och deras längd varierar mellan 6-10 år. De nya avtalen höjer servicenivån på flera rutter och innebär även att nya miljövänliga frigående färjor och vajerfärjor tas i bruk i våra känsliga vattenområden.

– Avtalen möjliggör bland annat att 2 nya hybridfärjor sätts in på våra livligaste rutter på Skärgårdsvägen. Dessutom höjs kapaciteten på flera rutter genom olika nya arrangemang. Det är fint att NTM-centralen så här långsiktigt vill satsa på utvecklingen av landsvägsfärjeförbindelserna. Det kommer att märkas på ett positivt sätt såväl i passagerarnas som i personalens vardag. Långa avtal gör det möjligt att investera i ny, miljövänlig teknik, konstaterar Finlands Färjetrafiks verkställande direktör Mats Rosin.

Servicenivån på Pargas–Nagu-rutten höjs från början av 2023 då rutten börjar trafikeras parallellt av en hybridfärja med uppdaterad teknik motsvarande den nuvarande hybridfärjan Elektra. Det ökar färjplatsens fordonskapacitet och minskar de lokala koldioxidutsläppen med till och med mer än 60 procent. Med två hybridfärjor på rutten uppnås även bättre trafikprestationer än för närvarande med tre färjor. Den nya färjans energikällor är i första hand batteripaket som laddas med landström och vid sidan av dem dieselgeneratorer som reserv.

Färjplatsen för Nagu–Korpo-rutten får en avsevärt bättre kapacitet när den nuvarande huvudfärjan ersätts med en hybridvajerfärja som börjar trafikera 2023. Färjplatsens förmedlingskapacitet ökar med över 60 procent från nuvarande 30 fordon. Samtidigt minskar de lokala koldioxidutsläppen med över 60 procent.

På Skåldö-rutten förbättras bärigheten och koldioxidavtrycket minskar avsevärt när den nuvarande 90 tons vajerfärjan ersätts av en miljövänlig hybridvajerfärja på 150 ton i början av 2022.

Via nya arrangemang leder de nya avtalen till större landsvägsfärjor även på följande rutter: Arvinsalmi, Hanhivirta, Palva, Korpo-Norrskata, Gustavs-Iniö och Bergö.

– Det här är ett bra bevis på att upphandlaren uppmanar oss alla att delta i det gemensamma miljötalkot. Dessutom inger detta alla dem som bor i skärgården eller våra insjöområden förtroende och framtidshopp. Det är verkligen fint att Finferries har möjlighet att genomföra dessa förnyelser och vår avsikt är ta alla i hamn genom ansvarsfullt arbete i god anda, sammanfattar Rosin.


Färjan Mergus i en nära på –situation 13.11.2019

Färjan Mergus hamnade idag kl. 12:48 i en nära på –situation med passagerar-fraktfartyget Finnswan. Bolaget har raporterat händelsen till myndigheterna och situation utreds.

Ombord fanns 2 passagerare och 3 besättningsmän. Mergus gjorde en undanmanöver för att undvika kollision. Ingen skadades
och färjan fortsätter trafikera enligt normal tidtabell.

Tilläggsinformation: Säkerhets- och trafikdirektör Pasi Roos, tfn 050 541 0838


BESTÄLL RSS-FIL

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.