Aktuellt

Mossala - 27.03.2020 15:42

Färjplats: Mossala
Situation: Endast larmtrafik
Orsak: Reparationsarbeten på stranden/bryggan
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Coronavirussituationen påverkar inte trafiken för tillfället

Vår största prioritet är våra passagerares och anställdas säkerhet. Vi följer myndigheternas instruktioner, som t.ex. THL:s och NTM-centralens.

Vi strävar till att sköta trafiken som normalt. Eventuella undantag meddelas på vår hemsida och mobilappen.

Vi använder desinficerande rengöringsmedel i städningen och vi har ökat på rengöring av ytor samt påfyllning av tvål och papper.

Vi vill också påminna alla passagerare om en noggrann hand- och hosthygien. (se THL:s webbsida)

Bilresenärer rekommenderas att stanna i fordonet under hela resan.

P.g.a. coronavirussituationen stänger vi tillfälligt cafeteriaverksamheten på våra fartyg (gäller Aura och Stella).

På färjorna Aura och Aurora stängs övre passagerarutrymmen. Båda färjorna har mindre passagerarutrymmen och wc även på bildäcket och dessa hålls öppna.

Uppdatering 27.3.: Finferries personal vill tacka passagerarna för att de följer så fint anvisningarna. Vi umgås mera igen efter epidemin är över! 


Tekniskt problem med mobilappens pushmeddelanden

Mobilapplikationens pushmeddelanden fungerar inte i alla mobiltelefoner och tekniska buggen undersöks. Vi kommer inom nära framtid att publicera en uppdaterad version av appen.


Karlö 30.3 - 10.03.2020 13:25

Uppdaterat 30.3

Giltighetstid: Tillsvidare

Färjplats: Karlö (Hailuoto)
Situation: Mindre reservtonnage, strävar till att köra enligt tidtabell. Små förseningar är möjliga. 

Orsak: Huvudfärjan dockas p.g.a. ett tekniskt fel, tillbaka på rutten vecka 15.

Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen


Räisälä isväg - 28.01.2020 11:55

Isvägens bärighet är 17 ton, hastighetsbegränsning 30 km / timmen.


BESTÄLL RSS-FIL

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.