Aktuellt

Pargas-Nagu - 28.11.2023 10:45

Dykdalben vid Prostvik färjefästet kommer att repareras och reparationsarbetet börjar måndagen den 4.12.2023. Reparationsarbetet pågår till söndagen den 10.12.2023.

Sterna trafikerar på rutten i stället för Elektra under reparationsarbetet. Altera trafikerar till den nya pontonbryggan i Prostvik. 


Karlö (Hailuoto) - 28.11.2023 08:05

Färjplats: Karlö (Hailuoto)
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Vattennivån
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Räisälä isvägen är öppen - 27.11.2023 12:01

Räisälä isvägen är öppen

Kapacitetsbegränsningar på isvägen:

• Högsta tillåtna vikten för fordonskombination 4,5 t
• Högsta tillåtna axelvikt 3,0 t
• Högsta tillåtna boggievikt 3,0 t

• Hastighetsbegränsning på isvägen är 30 km/h

FÄRJAN KÖR INTE UNDER VINTERSÄSONGEN


Karlö (Hailuoto) - 27.11.2023 10:23

Färjplats: Karlö (Hailuoto)
Situation: Störning i trafiken
Orsak: Vattennivån
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Nagu södra rutt - 20.11.2023 15:59

Till vintertidtabellen för Nagu södra rutt har en kl. 17:00 fredagsavgång från Kirjainen lagts till. 

Den uppdaterade tidtabellen finns på vår hemsida.  


BESTÄLL RSS-FIL