Aktuellt

Hämmärönsalmi - 18.03.2019 08:44

Färjplats: Hämmärönsalmi
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Pargas ruttområde - Viken - 18.03.2019 08:26

Färjplats: Pargas ruttområde - Viken
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Pargas-Nagu - 13.03.2019 14:47

P.g.a installeringsarbeten är Elektra ur trafik fr.o.m 19.3. 2019 kl. 08:00 fram till 20.3.2019 kl.18:00. Sterna och Falco trafikerar då på rutten enligt den normala tidtabellen.


Pargas-Nagu - 08.03.2019 14:04

Vecka 12 påbörjar NTM-centralen byggarbeten på Lillmälö färjestrand. Arbetet beräknas vara färdigt 9.6.2019.

Under byggnadsarbeten finns endast en körfil till färjan Elektra.


Bergö - 01.03.2019 06:42

Färjplats: Bergö
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

BESTÄLL RSS-FIL

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.