Aktuellt

Kokkila - 24.05.2019 14:20

Färjplats: Kokkila
Situation: Viktbegränsning 60 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Kokkila - 18.05.2019 13:21

Färjplats: Kokkila
Situation: Viktbegränsning 60 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Följ oss på Instagram!

Vi har öppnat ett Instagram-konto åt Finferries. Där visar vi bilder på vår verksamhet och intressanta saker från våra rutter. Vi ordnar även flera tävlingar under sommmaren.

Officiella trafikmeddelanden, tidtabeller och responskanalen finns på vår webbsida, men via Instagram  visas vår verksamhet  visuellt från alla olika rutter runtom i Finland. Kom och bekanta dig med de kära gula fartygen på Instagram! Ifall du publicerar bilder från dina favoritrutter märk dem gärna med #finferries

#finferries #gulafartyg #kärafärjor #gulafärjor


Räisälä - 17.05.2019 06:16

Färjplats: Räisälä
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Kokkila - 05.04.2019 15:25

Färjplats: Kokkila
Situation: Viktbegränsning 60 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

BESTÄLL RSS-FIL

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.