Aktuellt

Iniö tilläggsrutt - Kivimo - 24.01.2023 14:40

Förbindelsebåten Kivimos däckskran är ur bruk under tiden 28.1.–4.2.2023 varför däckslast, som ska lyftas, inte kan transporteras. 


Pressmeddelande 20.1.2023

Finlands Färjetrafik Ab har idag, den 20.1.2023, mottagit NB P317, batterihybridvajerfärjan L-317 på varvet Crist S.A. i Gdynia.

Bogseringen av vajerfärjan påbörjas beroende på vädret inom de närmaste dagarna och vajerfärjan beräknas vara i Nagu cirka tre dagar senare.

L-317, som kommer att trafikera på Nagu–Korpo-rutten, är 70,2 meter lång, 13,9 meter bred och dess djupgående är 2,5 meter. Vajerfärjan rymmer 52 personbilar och den maximala passagerarmängden är 200.


Tilläggsinformation:
Mats Rosin
verkställande direktör


NTM-centralen har meddelat att upphandlingsbeslutet gällande ”Järvi-Suomen maantielauttaliikennepalvelu” upphävs

Finlands Färjetrafik Ab lämnade in besvär till marknadsdomstolen och upphandlingsrättelseyrkan till NTM-centralen gällande upphandlingsbeslutet VARELY/3005/2019 Maantielauttaliikennepalvelu Järvi-Suomi 2025–2045.

NTM-centralen har i dag den 4.1.2023 fattat beslut och meddelat att det tidigare fattade upphandlingsbeslutet gällande ”Järvi-Suomen maantielauttaliikennepalvelu” upphävs och att ett nytt upphandlingsförfarande kommer att inledas.

Tilläggsinformation:
Mats Rosin
verkställande direktör


Uppdatering av Pargas-Nagu ruttens vintertidtabell för år 2023 - 28.12.2022 16:00

Pargas-Nagu-ruttens vintertidtabell för år 2023 (1.1.-16.4.2023) har uppdaterats den 28.12.2022.

Vänligen observera att ändringen gäller lördag, söndag samt helgdagar.

Färjan trafikerar inte följande turer:

Nagu-Pargas kl. 18:00
Pargas-Nagu kl. 18:15 


Finlands Färjetrafik Ab har lämnat in besvär till marknadsdomstolen beträffande NTM-centralens upphandlingsbeslut

Finlands Färjetrafik Ab lämnade inom utsatt tid, 31.10.2022, ett anbud i NTM-centralens upphandling VARELY/3005/2019 Maantielauttaliikennepalvelu Järvi-Suomi 2025–2045. Upphandlingen gällde 12 vajerfärjerutter i Insjöfinland.

Bolaget har lämnat in besvär till marknadsdomstolen beträffande NTM-centralens upphandlingsbeslut gällande upphandlingen.

Besväret gäller felaktigt förfarande i upphandlingen och att det vinnande anbudet inte överensstämmer med anbudsförfrågan.

Tilläggsinformation:

Mats Rosin
verkställande direktör


BESTÄLL RSS-FIL