Aktuellt

Skärgårdens Ringväg Houtskär - Iniö - 06.07.2020 21:42

Färjplats: Skärgårdens Ringväg Houtskär - Iniö
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Högsar - 06.07.2020 18:58

Färjplats: Högsar
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Trafiken till Kirkonmaa 6.-7.7. - 06.07.2020 08:54

P.g.a. väderleksförhållandena trafikerar förbindelsefartyget Otava till den norra kajen den 6-7.7


Kyläniemi - 01.07.2020 13:54

Färjplats: Kyläniemi
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Alassalmi - 01.07.2020 03:31

Färjplats: Alassalmi
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

BESTÄLL RSS-FIL