Aktuellt

Finlands Skärgårdsrederi Ab och Kuljetus-Savolainen Oy har nått en överenskommelse i patenttvisten

Finlands Skärgårdsrederi Ab äger ett europeiskt patent och en nyttighetsmodell gällande ett kombinerat förbindelse- och oljebekämpningsfartyg. Kuljetus-Savolainen Oy:s förbindelsefartyg Stella, som trafikerar på Hitis rutten, använder sig av patentlösningen. Kuljetus-Savolainen har försökt upphäva Finlands Skärgårdsrederiets patent och nyttighetsmodell med gjorda invändningar. Finlands Skärgårdsrederi har väckt talan i marknadsdomstolen mot Kuljetus-Savolainen för patentintrång.


Finlands Skärgårdsrederi och Kuljetus-Savolainen har förhandlat fram en uppgörelse i tvisten och parterna har nått en överenskommelse. Parterna har ingått ett förliknings- och licensavtal, i vilket parterna har kommit överens om patenten och nyttighetsmodellen samt avslutandet av processerna gällande intrånget och om en licenslösning enligt vilken Kuljetus-Savolainen har rätt att använda patentet på sina fartyg.


Barösund - 13.05.2022 09:57

Färjplats: Barösund
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Reparationsarbeten
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Hanhivirta - 11.05.2022 17:30

Färjplats: Hanhivirta
Situation: Bärighetsbegränsning 44 t
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen


Koivukanta - 11.05.2022 17:15

Färjplats: Koivukanta
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Koivukanta - 11.05.2022 16:18

Savon Kuljetus Oy utför på NTM-centralens beställning reparationsarbeten, asfaltering och förnyande av vägräcken i omedelbar närhet av Koivukanta färjfästena.

Arbetet utförs under perioden 16.5 – 3.6.2022

Vi beklagar eventuella olägenheter som vägarbetet tillfälligt kan förorsaka. Vi uppmanar vänligen till försiktighet på området.

För närmare information: Savon Kuljetus Oy


BESTÄLL RSS-FIL