Suomen Lauttaliikenne Oy on jättänyt valituksen markkinaoikeuteen ELY-keskuksen tekemästä kilpailutuksen hankintapäätöksestä

Julkaistu 15.12.2022

Suomen Lauttaliikenne Oy jätti määräaikana 31.10.2022 mennessä tarjouksen ELY-keskuksen kilpailutuksessa VARELY/3005/2019 Maantielauttaliikennepalvelu Järvi-Suomi 2025–2045. Kilpailutus koski 12:a Järvi-Suomessa sijaitsevaa lossireittiä.

Yhtiö on jättänyt valituksen markkinaoikeuteen ELY-keskuksen tekemästä kyseisen kilpailutuksen hankintapäätöksestä.

Valitus koskee hankinnan virheellistä menettelyä ja kilpailutuksen voittaneen osapuolen tekemää tarjousta, joka on tarjouspyynnön vastainen.

Lisätietoa:

Mats Rosin
toimitusjohtaja