Finlands Färjetrafik Ab har lämnat in besvär till marknadsdomstolen beträffande NTM-centralens upphandlingsbeslut

Utgiven 15.12.2022

Finlands Färjetrafik Ab lämnade inom utsatt tid, 31.10.2022, ett anbud i NTM-centralens upphandling VARELY/3005/2019 Maantielauttaliikennepalvelu Järvi-Suomi 2025–2045. Upphandlingen gällde 12 vajerfärjerutter i Insjöfinland.

Bolaget har lämnat in besvär till marknadsdomstolen beträffande NTM-centralens upphandlingsbeslut gällande upphandlingen.

Besväret gäller felaktigt förfarande i upphandlingen och att det vinnande anbudet inte överensstämmer med anbudsförfrågan.

Tilläggsinformation:

Mats Rosin
verkställande direktör