Asiakkaiden tyytyväisyyttä tutkitaan etelän Hiittisistä pohjoisen Kemijärvelle

Julkaistu 09.07.2015

– lauttojen ja yhteysalusten asiakastyytyväisyyttä kartoitetaan tänäkin kesänä
Finferriesin lossit, lautta-alukset ja yhteysalukset liikennöivät 43 reitillä ympäri Suomea. Valtio-omisteinen varustamo suorittaa heinäkuussa 2015 asiakastyytyväisyyskyselyn jo neljättä kertaa.

- Monilla reiteillä työ on varsin yksinäistä, mutta asiakastyytyväisyystutkimusten kautta henkilökunta saa suoraa palautetta työstään. Joka vuosi parantuneet tulokset osoittavat että sekä miehistön työtä että varustamon toimintaa arvostetaan, kertoo Finferriesin viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen.

Aiemmat asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset ovat antaneet aihetta kehittää mm. liikennepoikkeamisen tiedotuksen nopeutta, joka uuden mobiilisovelluksen avulla on nykyisin mahdollisimman reaaliaikainen. Vuoden 2014 tulosten pohjalta nettisivuille tehtiin tänä vuonna etusivun karttasovellukseen paikannustoiminto, joka löytää matkailijalle aina lähimmän lautta- tai yhteysalusreitin. Tutkimustulokset ovat avainasemassa asiakkaiden muuttuvien tarpeiden kartoituksessa. Monella paikkakunnalla lautta- ja yhteysalukset ovat elinehto, mikä näkyy myös asiakastyytyväisyystutkimuksen vastausten laadussa.
Asiakastutkimuksen suorittaa tänäkin vuonna Innolink Research Oy, joka tekee lukuisia vastaavia tutkimuksia vuodessa.

- Finferriesin tutkimuksiin osallistuvat vastaajat eroavat positiivisesti siinä, että he antavat paljon avointa palautetta ja käyttävät näin tavallista enemmän aikaa toiminnan arvioimiseen. Onnistuimme viime vuonna nostamaan vastausmäärää puolella, ja kun analysoitavana on yli 2000 vastausta, on otannasta helppo nostaa esiin sekä olennaiset onnistumiset että mahdolliset kehityskohteet, toteaa puolestaan tutkimusmateriaalin analysoinnista vastaava Innolink Research Oy:n tutkimuspäällikkö Katja Rantakeisu.

Asiakkaiden antaman arvosanan keskiarvo Finferriesille oli viime vuonna 8,5. Vastaava arvosana vuonna 2013 oli 8,4 ja vuonna 2012 7,9. Asiakastyytyväisyystutkimusta jaetaan heinäkuun aikana Finferriesin aluksilla ja siihen voi vastata myös Finferriesin nettisivuilla. Vastaajien kesken arvotaan 3 kpl 200 euron lahjakorttia.

Lisätietoa: viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen, 0400-406 614, jutta.valkeinen@finferries.fi

Suomen Lauttaliikenne konserni, Finferries, on valtion omistama toimija joka hoitaa sekä yhteysalus- että lauttaliikennettä. Yhteysalusliikenteestä konsernissa vastaa tytäryhtiö Suomen Saaristovarustamo Oy. Konsernissa työskentelee noin 320 henkilöä yli 40 reitillä ympäri Suomea. Vuosittain reiteillä kulkee noin 5 miljoonaa ajoneuvoa ja 10 miljoonaa matkustajaa. Pääkonttori sijaitsee Turussa ja sivukonttori Savonlinnassa.