Pressmeddelanden

Utö-ruttens fartyg överförs den 19.5.2023 kl. 12.00 till Finlands Skärgårdsrederi Ab:s ägo

Läs mer

Finlands Skärgårdsrederi Ab har undertecknat ett villkorligt avtal gällande köpet av Utö-ruttens fartyg

Läs mer

Finferries verkställande direktör byts

Läs mer

Batterihybridvajerfärjan L-317 återgår i trafik den 21.4.2023 kl. 11:00

Läs mer

Batterihybridfärjans L-317 kollision mot bryggkonstruktioner den 13.4.2023

Läs mer

Tilaa RSS-syöte