Liikennetiedotteet

Arvinsalmi

Julkaistu 20.05.2020 10:48

Lossiväylän läheisyydessä tehtävä ruoppaustyö saattaa aiheuttaa hetkellistä häiriöitä lossiliikenteeseen ajalla
Ke 20.05.2020 – Pe 29.05.2020.


Lisätietoa lossilta tai Savon Kuljetus Oy:ltä.


Kotka-Pyhtää

Julkaistu 18.05.2020 17:20

Kotka-Pyhtää saaristotoimikunta on pyytänyt muuttamaan kesäaikataulua siten, että sunnuntaisin kello 13:00 lähtevän Teklan ajama vuoro siirretään tunnilla eteenpäin.
Uudet ajat 24.5. lähtien sunnuntaisin ovat lähtö Kotkasta kello 14:00, Kuutsalosta 14:25 ja paluu Kotkaan kello 15:00.


Räisälän jäätie on suljettu

Julkaistu 04.05.2020 14:02

Räisälän jäätie on suljettu 04.05.2020 klo 17:00.
Lossi ei voi vielä liikennöidä. Ilmoitamme lossiliikenteen avautumisesta erikseen nettisivuillamme.


Pellinki

Julkaistu 04.05.2020 10:39

Pellingin lossilla uusitaan konehuone, jonka tarkoituksena on turvata lautan liikennöinti nyt ja tulevaisuudessa.

Pellingin lossi siirtyy tästä syystä viikolla 4.5. telakalle. Uusittu lossi palaa Pellingin reitille kesäkuun puolivälissä.

Muutostöiden aikana Pellingin reitillä liikennöi vara-aluksena 60 tonnin lossi.


Arvinsalmi

Julkaistu 30.04.2020 13:58

Arvinsalmen ja Hanhivirran lauttapaikkojen rantarakenteet peruskorjataan Liperissä ja Enonkoskella, rakennustöistä häiriöitä tieliikenteeseen

Maanteillä 482 Arvinsalmen lauttapaikalla Liperissä ajalla 1.5.2020-31.7.2020 ja maantiellä 471 Hanhivirran lauttapaikalla Enonkoskella ajalla 1.8.2020-31.10.2020 toteutetaan lauttarantojen peruskorjausurakka. Toimenpiteillä mahdollistetaan suuremman lossikaluston käyttöönotto lauttapaikoilla. Vanhat maatuet ovat erittäin huonossa kunnossa. Rakennustöistä aiheutuu meluhaittaa ja liikenteen häiriöitä lautta-/tieliikenteeseen.

Liikennejärjestelyt

Töiden aikana lauttapaikoilla liikenne ohjataan kiertoteille tilapäisten elementtimaatukien avulla. Muuttuvien liikennejärjestelyjen vuoksi kehotamme tienkäyttäjiä tarkkaavaisuuteen. Osa töistä on meluavaa. Meluhaittojen välttämiseksi urakoitsija toteuttaa työt pääasiassa päiväsaikaan ja arkipäivisin.

Urakan aikana liikennekatkoksia esiintyy lauttapaikoilla arkipäivisin maanantaista-torstaihin kello 06:00–21:00 välisenä aikana. Kunkin yksittäisen katkon enimmäiskesto on rajoitettu 60 minuuttiin ja päivää kohden katkoja saa olla enintään kolme kappaletta. Yksittäisten liikennekatkojen väli on vähintään 2 tuntia, jotta mahdollinen liikenneruuhka saadaan purettua.Arkipäivisin maantaista-torstaihin kello 21:00–06:00 välisenä aikana liikenteen katkaiseminen kokonaan on mahdollista, kuitenkin niin, että hälytysajoneuvoliikenne voidaan tarvittaessa hoitaa lauttapaikalla. Urakan aikana saattaa esiintyä tilapäisesti myös muita katkoja lautta- ja tieliikenteeseen. Urakkaan liittyviä töitä ei tehdä lainkaan perjantain kello 17.00 ja maanantain kello 06.00 välisenä aikana, jotta liikennettä ei häiritä ruuhkaisimpina ajankohtina.

Liikennekatkoksista tiedottaminen

TMFG:n tieliikennekeskus tiedottaa urakan aikaisista liikenteen katkoista. Urakoitsija ilmoittaa liikenteen katkoista myös kohdennetusti halukkaille sähköpostitse. Lyhyistä enintään 1 tunnin liikennekatkoista tiedotetaan 1-2 vrk etukäteen. Pidemmistä yöaikaisista liikennekatkoista tiedotetaan 3-4 vrk etukäteen. Jos haluat mukaan sähköpostijakelulistalle, listalle voi ilmoittautua urakoitsijana toimivan Savon Kuljetus Oy:n työpäällikölle Sakari Vesalle osoitteeseen etunimi.sukunimi@savonkuljetus.fi

Uusien maatukien rakentaminen

Lauttapaikkojen maatuet peruskorjataan ja korotetaan. Nykyiset maatuet ovat erittäin huonossa kunnossa ja liian matalia muuttuvan lauttakaluston tarpeisiin. Urakka-aika on Arvinsalmessa 1.5.2020-31.7.2020 ja Hanhivirrassa 1.8.-31.10.2020. Lisäksi urakassa siirretään Arvinsalmen Liperin puoleisen rannan aallonmurtajaa, isomman lautan liikenteen mahdollistamiseksi ja rakennetaan Hanhivirran lauttapaikan varalossille rantautumispaikka. Maatukien korjauksen valmistuttua, kiertotiet puretaan ja lauttapaikan kalturit kiinnitetään uusiin maatukiin. Lauttapaikalla suoritetaan myös pienimuotoisia ruoppaus- ja pengerrystöitä urakkaan liittyen.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus: Tieinsinööri Tapani Jaakkola, p. 0295 022 791

Urakoitsija on Savon Kuljetus Oy:

Sakari Vesa Työpäällikkö sakari.vesa@savonkuljetus.fi Tel. 044 727 2656

Janne Ikonen Työnjohtaja janne.ikonen@savonkuljetus.fi Tel. 044 727 2522

Tilaa RSS-syöte

2017 Suomen Lauttaliikenne Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.