Trafikmeddelanden

Kokkila

Giltighetstid: 6.4.19 12:00 - 29.5.19 18:00

Utgiven 24.05.2019 14:20

Färjplats: Kokkila
Situation: Viktbegränsning 60 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Kokkila

Giltighetstid: 6.4.19 12:00 - 27.5.19 18:00

Utgiven 18.05.2019 13:21

Färjplats: Kokkila
Situation: Viktbegränsning 60 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Räisälä

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 17.05.2019 06:16

Färjplats: Räisälä
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Kokkila

Giltighetstid: 6.4.19 12:00 - 18.5.19 18:00

Utgiven 05.04.2019 15:25

Färjplats: Kokkila
Situation: Viktbegränsning 60 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Pargas-Nagu

Utgiven 08.03.2019 14:04

Vecka 12 påbörjar NTM-centralen byggarbeten på Lillmälö färjestrand. Arbetet beräknas vara färdigt 9.6.2019.

Under byggnadsarbeten finns endast en körfil till färjan Elektra.

BESTÄLL RSS-FIL

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.