Trafikmeddelanden

Kotka-Pyttis (Aspö)

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 24.02.2021 10:06


På grund av isförhållandena kör svävaren Albatross förbindelsebåten Otavas kvällsturer till Aspö på
tisdagar och fredagar enligt följande tidtabell:

Avgång från Fredrikshamn         Avgång från Aspö
kl. 14:00                                              kl. 15:00
kl. 16:00                                              kl. 17:00

Platsbeställning dagen innan samt tilläggsinformation per tfn. 050 63013.

Det finns plats för 6 personer i svävaren och platserna fylls i bokningsordning.
P.g.a. coronapandemin förutsätts användning av FFP2 ansiktsmask som delas ut på fartyget innan avgång.

Av säkerhetsskäl trafikerar svävaren inte i vind över 10 m/s.


Pargas ruttområde Viken

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 12.02.2021 08:20

På grund av det rådande isläget kör förbindelsebåten inte till bryggan på Ramsholm. 
Via Heisala är det möjligt att komma till Ramsholm. 


Räisälä isvägen är öppen

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 11.02.2021 16:00

Räisälä isvägen är öppen.

• Bärighet 17 t
• Max. boggievikt 11 t
• Max. axelvikt 9 t
• Hastighetsbegränsning 30 km / h
• Avstånd mellan fordonen 50 m

FÄRJAN KÖR INTE UNDER VINTERSÄSONGEN


Karlö isvägen är öppen

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 10.02.2021 09:38

Karlö isvägen öppnades onsdagen den 10.2. kl. 12.00.
Färjan kör enligt vintertidtabellen under isvägsperioden. 


Kotka-Pyttis

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 05.02.2021 11:50

Otavas passagerarkapacitet begränsas till 50 personer

På grund av coronapandemin och på basen av THL:s ”instruktioner för kollektivtrafik” har Finlands Skärgårdsrederi Ab valt att begränsa Otava förbindelsebåtens passagerarkapacitet för att försäkra att avstånden passagerarna emellan kan hållas i passagerarutrymmet och därmed minska risken för droppsmitta. I mån av möjlighet skall man sträva efter att bänkar bredvid varandra inte skulle fyllas av andra än personer som tillhör samma hushåll eller av personer som annars haft närkontakt. Det rekommenderas även mycket starkt att alla passagerare använder munskydd under hela resan.

Genom att begränsa passagerarkapaciteten vill vi trygga passagerarnas hälsosäkerhet samt trygga prestandan hos personalen på Otava, så att trafiken under coronapandemin kan fortsätta oavbrutet till alla holmar på Kotka-Pyttis ruttens trafikområde. På grund av orsakerna ovan kommer förbindelsebåt Otavas passagerarkapacitet att begränsas tillsvidare till 50 personer. Detta är överenskommet med Egentliga Finlands NTM-central, som är beställare av trafiktjänsten.

BESTÄLL RSS-FIL