Trafikmeddelanden

Houtskärsrutten - Finnö

Giltighetstid: 27.5-2.6.2024

Utgiven 27.05.2024 09:31

På grund av servicearbeten är förbindelsebåten Finnös däckskran ur bruk fram till den 3.6.2024.


Utö ruttområde

Giltighetstid: 28.5-2.6.2024

Utgiven 24.05.2024 11:44

Ms Utös underhållsdagar 28.5-2.6.2024. Under underhållsdagarna kör ms Kökar på rutten.


Kietävälä

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 23.05.2024 16:34

Färjplats: Kietävälä
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Vattennivån
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Barösund

Giltighetstid: Fr.o.m. 1.6.2024

Utgiven 23.05.2024 10:05

Barösund färjans nya måndag-fredag tidtabell träder i kraft den 1.6.2024. Det har lagts till morgonturer i tidtabellen. Tidtabellen finns på vår hemsida.


Lamposaari

Giltighetstid: 28.05.2024 22:00 - 29.05.2024 05:00

Utgiven 22.05.2024 09:56

Färjplats: Lamposaari
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Reparationsarbeten på stranden/bryggan
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

BESTÄLL RSS-FIL