Trafikmeddelanden

Barösund

Giltighetstid: 13.5.2022 22:00 - 14.5.2022 02:00

Utgiven 13.05.2022 09:57

Färjplats: Barösund
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Reparationsarbeten
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Hanhivirta

Giltighetstid: 19.5.2022. 09:00 ~ 11:00

Utgiven 11.05.2022 17:30

Färjplats: Hanhivirta
Situation: Bärighetsbegränsning 44 t
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen


Koivukanta

Giltighetstid: 19.5.2022 13:00 ~ 15:00

Utgiven 11.05.2022 17:15

Färjplats: Koivukanta
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Koivukanta

Giltighetstid: 16.5 – 3.6.2022

Utgiven 11.05.2022 16:18

Savon Kuljetus Oy utför på NTM-centralens beställning reparationsarbeten, asfaltering och förnyande av vägräcken i omedelbar närhet av Koivukanta färjfästena.

Arbetet utförs under perioden 16.5 – 3.6.2022

Vi beklagar eventuella olägenheter som vägarbetet tillfälligt kan förorsaka. Vi uppmanar vänligen till försiktighet på området.

För närmare information: Savon Kuljetus Oy


Våno

Giltighetstid: 9.5.2022 - 25.5.2022

Utgiven 05.05.2022 09:10

Färjplats: Våno
Situation: Viktbegränsning 60 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

BESTÄLL RSS-FIL