Trafikmeddelanden

Kortesalmi

Giltighetstid: 29.1.2020 22:00 - 29.1.2020 24:00

Utgiven 22.01.2020 08:19

Färjplats: Kortesalmi
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Våno

Giltighetstid: 23.1.2020 23.00 - 24.1.2020 01:00

Utgiven 21.01.2020 11:18

Färjplats: Våno
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Keistiö

Giltighetstid: 21.1.2020 10:30-14:00

Utgiven 20.01.2020 14:24

Färjplats: Keistiö
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Pargas-Nagu

Utgiven 09.01.2020 15:19

Sterna dockas fr.o.m. 9.1. och beräknas vara tillbaka i trafik vecka 9. Under den tiden trafikerar Falco på rutten istället för Sterma.

BESTÄLL RSS-FIL

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.