Trafikmeddelanden

Puutossalmi

Giltighetstid: 22.01.2019 14:00-22:00

Utgiven 11.01.2019 10:34

Färjplats: Puutossalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Räisälä isväg har öppnats

Utgiven 10.01.2019 12:16

Bärighet är 4,5 ton.


Meddelande av tidtabellerna

Utgiven 08.07.2014 12:17

De giltiga tidtabellerna för Finlands Färjetrafik Ab och Finlands Skärgårdsrederi Ab finns på websidan www.finferries.fi

Rederiet ansvarar inte för tidtabeller som har blivit linkade av någon annan part och inte blivit uppdaterade.

BESTÄLL RSS-FIL

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.