Trafikmeddelanden

Pargas-Nagu

Utgiven 12.11.2019 09:54

Färjestrandens trafikljus är åter i bruk.


Hirvisalmi

Giltighetstid: 18.11.2019 9:00 - 18.11.2019 11:00

Utgiven 11.11.2019 12:55

Färjplats: Hirvisalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Räisälä färjans trafikperiod har avslutats

Utgiven 04.11.2019 08:03

Räisälä färjans tarfikperiod har avlsutats för detta år. Vi tackar alla resenärer för sommarsäsongen 2019!
Vi meddelar på våra webbsidor när isvägen kan öppnas.


Arvinsalmi

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 25.10.2019 19:52

Färjplats: Arvinsalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Vattennivån
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Meddelande av tidtabellerna

Utgiven 08.07.2014 12:17

De giltiga tidtabellerna för Finlands Färjetrafik Ab och Finlands Skärgårdsrederi Ab finns på websidan www.finferries.fi

Rederiet ansvarar inte för tidtabeller som har blivit linkade av någon annan part och inte blivit uppdaterade.

BESTÄLL RSS-FIL

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.