Trafikmeddelanden

Nagu-Korpo

Giltighetstid: 28.9.2022 18:15-24:00

Utgiven 27.09.2022 11:39

Färjplats: Nagu-Korpo
Situation: Mindre reservtonnage
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Hämmärönsalmi

Giltighetstid: 27.9.2022 - 29.9.2022

Utgiven 22.09.2022 14:36

Färjplats: Hämmärönsalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Velkua rutten - Kaita

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 21.09.2022 15:05

Förbindelsebåten Kaita kör fr.o.m. den 22.9.2022 till en tillfällig brygga på grund av renovering av bryggområdet. 

Tilläggsinformation fås från förbindelsebåten. 


Bergö

Giltighetstid: Fr.o.m. den 20.9.2022

Utgiven 20.09.2022 00:01

Bergö-ruttens operatör har bytts. Finferries / Finlands Färjetrafik Ab tackar ruttens alla resenärer. 

Den nya operatören Kymen Saaristoliikenne Oy ansvarar fr.o.m. den 20.9.2022 för informationen gällande färjplatsen. 


Kortesalmi

Giltighetstid: 21.09.2022 ~ 12.10.2022

Utgiven 16.09.2022 11:21

Färjplats: Kortesalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

BESTÄLL RSS-FIL