Trafikmeddelanden

Kortesalmi

Giltighetstid: 5.12.2020 22:00 - 5.12.2020 24:00

Utgiven 27.11.2020 09:50

Färjplats: Kortesalmi
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Kivimo

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 25.11.2020 08:36

Färjplats: Kivimo
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Odefinierad
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen


Hätinvirta

Utgiven 24.11.2020 10:04

Färjplats: Hätinvirta
Situation: Störning i trafiken
Orsak: Arbete i färjstranden
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Kuparonvirta

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 12.11.2020 20:24

Färjplats: Kuparonvirta
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Nagu-Korpo - ändringar i vintertidtabellen

Utgiven 06.11.2020 13:34

På begäran av passagerarna har följande ändringar gjorts i vintertidtabellen:

• Avgångarna som togs bort:  Ko-Na må-fre 5:32 och Na-Ko 5:40
• Nya avgångar:  Ko-Na må-fre 06:17 och Na-Ko 06:24
• Na-Ko må-fre 06:17 ändrades till 06:10

Vänligen observera att ändringarna inte finns i den tryckta tidtabellen som redan har delats ut.

BESTÄLL RSS-FIL