Trafikmeddelanden

Bergö

Giltighetstid: 24.09.2018 23:00. ~ 25.09.2018 03:00

Utgiven 21.09.2018 11:43

Färjplats: Bergö
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Reparationsarbeten på stranden/bryggan
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Rongonsalmi

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 21.09.2018 10:58

Färjplats: Rongonsalmi
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Rongonsalmi

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 21.09.2018 09:54

Färjplats: Rongonsalmi
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Reparationsarbeten
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Karlö (Hailuoto)

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 21.09.2018 09:34

Färjplats: Karlö (Hailuoto)
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Högsar

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 20.09.2018 13:00

Färjplats: Högsar
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

BESTÄLL RSS-FIL

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.