Trafikmeddelanden

Högsar

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 11.05.2021 15:52

Färjplats: Högsar
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Högsar

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 11.05.2021 15:00

Färjplats: Högsar
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Tekniskt fel
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Högsåra

Giltighetstid: 11.5.21 13:30 - 1.6.21

Utgiven 10.05.2021 14:36

Färjplats: Högsåra
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen


Keistiö

Giltighetstid: 24.-26.5.2021

Utgiven 07.05.2021 15:11

Keistiö-färjan kör p.g.a. servicearbeten med avvikande tidtabell 24.-26.5.

Måndag 24.5.
Beställningsturerna körs inte mellan kl. 11.30 och kl. 19.00.

Tisdag 25.5.
Beställningsturerna körs inte mellan kl. 11.30 och kl. 16.45.

Onsdag 26.5.
Beställningsturerna körs inte mellan kl. 11.30 och kl. 19.00.


Bergö

Giltighetstid: 10.5.21 10:20-12:00

Utgiven 06.05.2021 14:56

Färjplats: Bergö
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

BESTÄLL RSS-FIL