Trafikmeddelanden

Mossala

Giltighetstid: 31.3.2020 01:00-05:00

Utgiven 27.03.2020 15:42

Färjplats: Mossala
Situation: Endast larmtrafik
Orsak: Reparationsarbeten på stranden/bryggan
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Karlö 30.3

Utgiven 10.03.2020 13:25

Uppdaterat 30.3

Giltighetstid: Tillsvidare

Färjplats: Karlö (Hailuoto)
Situation: Mindre reservtonnage, strävar till att köra enligt tidtabell. Små förseningar är möjliga. 

Orsak: Huvudfärjan dockas p.g.a. ett tekniskt fel, tillbaka på rutten vecka 15.

Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen


Räisälä isväg

Utgiven 28.01.2020 11:55

Isvägens bärighet är 17 ton, hastighetsbegränsning 30 km / timmen.

BESTÄLL RSS-FIL

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.