Trafikmeddelanden

Tappuvirta

Giltighetstid: 30.11. klo 23:00 - 31.11. klo 05:00

Utgiven 29.11.2023 08:31

Färjplats: Tappuvirta
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Reparationsarbeten på stranden/bryggan
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Tappuvirta

Giltighetstid: 29.11. klo 23:00 - 30.11. klo 05:00

Utgiven 29.11.2023 08:26

Färjplats: Tappuvirta
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Reparationsarbeten på stranden/bryggan
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Pargas-Nagu

Giltighetstid: 4.12-10.12.2023

Utgiven 28.11.2023 10:45

Dykdalben vid Prostvik färjefästet kommer att repareras och reparationsarbetet börjar måndagen den 4.12.2023. Reparationsarbetet pågår till söndagen den 10.12.2023.

Sterna trafikerar på rutten i stället för Elektra under reparationsarbetet. Altera trafikerar till den nya pontonbryggan i Prostvik. 


Räisälä isvägen är öppen

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 27.11.2023 12:01

Räisälä isvägen är öppen

Kapacitetsbegränsningar på isvägen:

• Högsta tillåtna vikten för fordonskombination 4,5 t
• Högsta tillåtna axelvikt 3,0 t
• Högsta tillåtna boggievikt 3,0 t

• Hastighetsbegränsning på isvägen är 30 km/h

FÄRJAN KÖR INTE UNDER VINTERSÄSONGEN


Nagu södra rutt

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 20.11.2023 15:59

Till vintertidtabellen för Nagu södra rutt har en kl. 17:00 fredagsavgång från Kirjainen lagts till. 

Den uppdaterade tidtabellen finns på vår hemsida.  

BESTÄLL RSS-FIL