Trafikmeddelanden

Iniö tilläggsrutt - Kivimo

Giltighetstid: 28.1.-4.2.2023

Utgiven 24.01.2023 14:40

Förbindelsebåten Kivimos däckskran är ur bruk under tiden 28.1.–4.2.2023 varför däckslast, som ska lyftas, inte kan transporteras. 


Uppdatering av Pargas-Nagu ruttens vintertidtabell för år 2023

Giltighetstid: 1.1.-16.4.2023

Utgiven 28.12.2022 16:00

Pargas-Nagu-ruttens vintertidtabell för år 2023 (1.1.-16.4.2023) har uppdaterats den 28.12.2022.

Vänligen observera att ändringen gäller lördag, söndag samt helgdagar.

Färjan trafikerar inte följande turer:

Nagu-Pargas kl. 18:00
Pargas-Nagu kl. 18:15 


Räisälä isvägen är öppen

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 14.12.2022 17:01

Uppdaterat 27.1.2023

Räisälä isvägen är öppen.

Kapacitetsbegränsningar på isvägen:

• högsta tillåtna vikten för fordonskombination 17,0 t
• högsta tillåtna axelvikt 7,0 t
• högsta tillåtna boggievikt 9,0 t


• hastighetsbegränsing på isvägen är 30 km / h


Velkua rutten - Kaita

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 21.09.2022 15:05

Förbindelsebåten Kaita kör fr.o.m. den 22.9.2022 till en tillfällig brygga på grund av renovering av bryggområdet. 

Tilläggsinformation fås från förbindelsebåten. 

BESTÄLL RSS-FIL