Servicen grundar sig på lokalkännedom och långvarig erfarenhet

Finferries historia sträcker sig som en del från det f.d. Destia, Vägaffärsverket och Vägverket till mer än 200 år tillbaka i tiden: åren 1799-1809 verkade i Finland Kungliga finska strömrensningsdirektionen, grundad av Gustav IV Adolf. Genom Finlands självständighet inrättades år 1925 Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen (VOV), som fortsatte att utveckla och bygga ut vägnätet.

Överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna följdes av Väg- och vattenbyggnadsverket och Vägverket. År 1998 skildes Vägverkets administrativa myndighetsuppgifter och den egentliga väghållningen från varandra till förvaltning och produktion. Produktionen, planeringen, byggandet och underhållet och därigenom anslutningen av färjorna till vägnätet var dock alltjämt en del av myndighetsverksamheten.

I början av år 1998 inrättades en riksomfattande Färjeenhet vid Vägverkets Produktion, vilken tog på sig ansvaret för färjplatserna i hela Finland på de 9 olika vägdistriktens område. Huvudkontoret för Färjeenheten fanns i Åbo och filialer både i Sulkava och Kempele.

Vägverksepoken i historien för Finlands allmänna vägar avslutades år 2001, då produktionen och förvaltningen definitivt skildes åt i två separata organisationer. Vägverkets uppgift som ansvarig väghållare och beställare av väghållningen fortsattes av Vägförvaltningen. Produktionen för det f.d. Vägverket övergick under namnet Vägaffärsverket till att konkurrera om entreprenaderna i vägbranschen med de andra jordbyggnadsföretagen. Färjeverksamheten fortsatte med namnet Vägaffärsverket Färjerederiet. Färjetrafiken blev ännu i detta skede utanför konkurrensen och avtalen ingicks som förhandlingsavtal.

Namnet Destia tillkom på Alla hjärtans dag 14.2.2007, då Vägaffärsverket tog det i bruk som sitt marknadsföringsnamn. Vägaffärsverket Färjerederiet ändrade namnet till Destia Färjeservice.

I början av år 2008 blev Destia att aktiebolag som helt ägdes av staten och som bildades för att fortsätta med Vägaffärsverkets affärsverksamhet. Destia Oy Ab fortsätter sin verksamhet som ett serviceföretag.

Statsrådet fattade vid sitt allmänna sammanträde 15.10.2009 beslut om att avskilja färjetrafikverksamheten. Beslutet berättigade statens representant att vid en extra bolagsstämma partiellt dela upp Destia Ab sålunda att färjetrafikverksamheten avskiljs till ett särskilt statsbolag som direkt och helt och hållet ägs av staten.

Uppdelningen av Destia Ab skedde så att Suomen Lauttaliikenne Oy, på svenska Finlands Färjetrafik Ab, fortsatte färjetrafiken fr.o.m. 1.1.2010. Finlands Färjetrafik Ab brukar sin kortare bifirma Finferries i sin kommunikation.

28.5.2012 förvärvde Finlands Färjetrafik Ab Arctia Skärgårdsrederi Ab:s hela aktiestock. Genom köpet blev Finlands Färjetrafik den enda statsägda aktören som bedriver trafik med både förbindelsefartyg och färjor. Arctia Skärgårdsrederi blev Finlands Färjetrafiks dotterbolag och namnet byttes till Finlands Skärgårdsrederi Ab.

På 1970-talet fanns det ännu ca 110 färjplatser på de allmänna vägarna. Med åren har man antingen inrättat nya färjförbindelser eller övergått till landsvägsfärjor som upprätthålls av staten. Några platser har tillkommit så att en färja har flyttats till följande plats och en bro har byggts på den gamla farleden. När man inkluderar förbindelsebåtarna, opererar Finferries på över 40 rutter runt om i Finland.