Förbindelsebåtsrutten Kotka-Pyttis fr.o.m. 1.1.2014

Kirjoitettu 08.11.2013

Förbindelsebåtsrutten Kotka-Pyttis fr.o.m. 1.1.2014

Ansvaret för trafikeringen av Kotka-Pyttis förbindelsebåtsrutten övergår till Finferries den 1. januari 2014. Arbeten på ruttområdets farleder samt hamnar pågår och torde bli färdiga under våren 2014. Det nya oljebekämpnings- och förbindelsefartyget, som har beställts hos Nystadsvarvet Uudenkaupungin Työvene Ab, levereras sommaren 2014.

Finferries ingick den 7. november 2013 ett avtal med Suomenlahden Yhteysliikenne Ab om att förbindelsebåten Tekla I (f.d. Skarpen) fortsättningsvis kommer att trafikera rutten Kotka–Pyttis från den 1. januari 2014 fram till sommaren 2014. Finferries förbindelsebåt Finnö flyttas över till Kotka som reservfartyg tills nybygget har satts i trafik. Förbindelsebåten Tekla I blir därefter kvar som reservfartyg och kompletterar tilläggstrafiken under sommarsäsongen