Välkommen på jobb!

På den här sidan hittar du information om våra lediga tjänster och det breda utbudet av tjänster som finns i vårt bolag.

Du får också information om hur du kvalificerar dig för att arbeta som vajerfärjförare genom Finferries avgiftsfria utbildning. Läs mer.

Alla lediga arbetsplatserKom med och gör samhälleligt betydelsefullt arbetet!