Vad vattnet skiljer åt, det förenar färjan

Med vad förs ett vedlass till Karlö, hur hämtas mjölken från en ö i Saimen, hur kommer stugboarna till Mossala? Det krävs färjor och förbindelsebåtar för att upprätthålla fungerande trafikförbindelser i vårt land, som är broderat med tusen sjöar och öar. På Finferries fartyg transporteras i själva verket varje över cirka 4 miljoner fordon och 10 miljoner passagerare.

Finlands Färjetrafik Ab - Finferries

Vid statsrådets allmänna sammanträde 15.10.2009 fattades beslut om att separera Destias färjtrafik till ett eget företag. Det nya separata bolaget som heter Suomen Lauttaliikenne Oy, på svenska Finlands Färjetrafik, inledde sin verksamhet 1.1.2010.

28.5.2012 förvärvde Finlands Färjetrafik Ab Arctia Skärgårdsrederi Ab:s hela aktiestock. Genom köpet blev Finlands Färjetrafik den enda statsägda aktören som bedriver trafik med både förbindelsefartyg och färjor. Arctia Skärgårdsrederi blev Finlands Färjetrafiks dotterbolag och namnet byttes till Finlands Skärgårdsrederi Ab.

Aktierna i koncernen innehas alltjämt direkt och i sin helhet av Finska staten. Anledningen till att det koncernen bildades var den statliga ägarens vilja att utveckla verksamheten för förbindelsebåts- och färjtrafiken och göra den effektivare.

Finlands Färjetrafik Ab använder i sin kommunikation namnet Finferries.

Ena foten i Egentliga Finland, den andra i Savolax

Koncernens hemort är Åbo, där huvudkontoret finns. Från Åbo ansvarar man för verksamheten för Havs-Finlands vajerfärjor, förbindelsefartyg och frigående färjor. Kontoret i Nyslott hanterar Insjö-Finlands vajerfärjor.

Verkställande direktör för Finlands Färjetrafik Ab är Håkan Fagerström. Koncernen har i genomsnitt 330 anställda.

En kort färjguide

Finferries sköter förbindelsebåts- och färjtrafiken i Finland på över 40 rutter. De förbindelser som ska upprätthållas varierar från överfarter i rätt små sund till krävande färder till havs: det kortaste färjpasset finns i Kivimo i Houtskär på 169 meter och det längsta, en rutt på 9,5 km, går från Korpo till Houtskär.

Också färjorna är olika. Skillnaden mellan de gula landsvägsfärjorna och frigående färjorna består av en vajer: vajerfärjan går längs en vajer och den frigående färjan kan styras fritt. De mindre förbindelsebåtarna trafikerar mellan olika öar i skärgården.

Välkommen ombord på en trygg och punktlig färd med ansvar!