Vanligaste frågorna

Varför avgick färjan tidigare än utsatt från stranden?

Det kan ha handlat om utryckning då färjan är skyldig att köra över till andra sidan för att invänta utryckningsfordonet, eller en transport av farligt gods varvid passagerarkapaciteten är begränsad och då den är fylld kan färjan lägga ut före utsatt tid.

Varför gavs det inte information om trafikavbrottet i tid?

Vi informerar om oplanerade trafikavbrott (som plötsliga tekniska fel eller väderförhållanden) på vår webbplats så fort som möjligt. Om planerade trafikavbrott (t.ex. arbeten på stranden eller dockning) informerar vi så många dagar tidigare som det bara är möjligt på webbplatsen.

Varför har besättningen rast trots att det finns bilar på stranden?

Besättningen har lagstadgade raster och myndigheterna övervakar att dessa följs. Att försumma rasterna är lagstridigt.

Varför kör det inte en större färja eller ett större fartyg på rutten?

Finferries kör i enlighet med trafikeringsavtalet. Färjans eller fartygets storlek anges av den som beställer tjänsten. För närvarande beställs landsvägs- och förbindelsefartygstjänsterna av NTM-centralen i Egentliga Finland.

Varför har färjan eller fartyget inte tätare turer?

Finferries kör i enlighet med trafikeringsavtalet. För närvarande beställs landsvägsfärje- och förbindelsefartygstjänsterna av NTM-centralen i Egentliga Finland som också anger servicenivån.

Varför står reservfärjan stilla trots att det är kö på stranden?

Finferries kör i enlighet med trafikeringsavtalet. Den som beställer tjänsten svarar för antalet färjor och fartyg och hur ofta de kör.

Varför har vissa förkörsrätt och vem övervakar hur den utnyttjas?

Att bevilja förkörsrätt och övervaka hur den utnyttjas är en sak för myndigheterna. För närvarande beviljas förkörsrätt av NTM-centralen i Egentliga Finland.

Vad kostar det att resa med färjor eller fartyg?

Resor med Finferries fartyg och färjor är avgiftsfria. Endast rutten Houtskär-Iniö som körs sommartid är avgiftsbelagd.

Kan man boka plats ombord?

Oftast inte. För de mindre förbindelsefartygen finns det telefonnummer för bokning av bilplats i anslutning till tidtabellen. På Houtskär-Iniö-rutten kan man boka plats för bussar.

Varför finns nästa säsongs tidtabell ännu inte på nätet?

Det här beror sannolikt på att arbetet med tidtabellsändringar tillsammans med olika intressentgrupper fortfarande pågår. Vi försöker emellertid lägga ut tidtabellerna på Finferries webbplats i så god tid som möjligt inför nästa säsong.

Hur får jag snabbast veta om tidtabellsändringar?

Direkt på webbplatsen på Finferries.fi och via Finferries avgiftsfria mobilapp.