Finlands Färjetrafiks styrelse

Styrelsens medlemmar

Finlands Färjetrafiks ledningsgrupp

Direktionen

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.