Hitis ruttområdes och Rimito ruttområdes fartyg överförs den 14.6.2024 kl. 14.00 till Finlands Skärgårdsrederi Ab:s ägo

Kirjoitettu 14.06.2024

Med köpet, som har bekräftats i dag den 14.6.2024, överförs förbindelsebåtarna ms Stella och
ms Isla kl. 14:00 till Finlands Skärgårdsrederi Ab:s ägo. Med köpet överförs även ansvaret för trafiken på Hitis ruttområde och Rimito ruttområde till Finlands Skärgårdsrederi Ab.

Ms Isla dockas för tillfället på Pansio varvet och under dockningen målas fartyget i bolagets färger. Fartyget återgår i trafik i slutet av juni. Under tiden som ms Isla dockas, trafikerar reservfartyg på Rimito ruttområde. Ms Stella kommer att dockas efter sommaren.

Tilläggsinformation:
Håkan Fagerström, verkställande direktör, Finferries
tfn: 040 515 6329, e-post: hakan.fagerstrom(at)finferries.fi