Kundnöjdhetsundersökning från Hitis i söder till Kemijärvi i norr

Utgiven 09.07.2015

– också denna sommar kartläggs kundnöjdheten ombord på färjor och förbindelsebåtar
Finferries är ett statsägt rederi som har vajerfärjor, frigående färjor och förbindelsebåtar på 43 rutter runt om i Finland. I juli i år genomför bolaget för fjärde gången en kundnöjdhetsundersökning.

– På många av rutterna är arbetet relativt ensamt, men via kundnöjdhetsundersökningarna får personalen direkt respons för sitt arbete. Resultaten som för varje år blivit bättre visar att både besättningens arbete och rederiets verksamhet uppskattas, säger Finferries kommunikationschef Jutta Valkeinen.

Resultaten från tidigare kundnöjdhetsenkäter har även resulterat i förbättringar, bland annat har informationen om avvikelser i trafiken snabbats upp via en ny mobilapplikation som är så nära realtid som möjligt. Utifrån resultaten från 2014 har Finferries i år lagt till en lokaliseringsfunktion i kartprogrammet på hemsidan. Med den hittar resenären den närmaste färje- eller förbindelsebåtsrutten. Undersökningsresultaten har en nyckelroll vid kartläggningen av kundernas förändrade behov. På många orter är färjorna och förbindelsebåtarna ett livsvillkor, vilket även kan ses i svaren på kundnöjdhetsenkäten.

Undersökningen genomförs även i år av Innolink Research Oy som gör många liknande enkäter varje år.
- De som svarar på Finferries enkäter skiljer sig åt genom att de lämnar rikligt med öppen respons och därigenom använder mer tid än vanligt för att utvärdera verksamheten. Vi lyckades i fjol öka antalet svar med hälften och med över 2 000 svar att analysera är det enkelt att ur samplet lyfta fram såväl sådant som lyckats väl som sådant som behöver utvecklas, konstaterar undersökningschef Katja Rantakeisu från Innolink Resarch som ansvarar för analysen av enkätmaterialet.

I fjol gav kunderna Finferries medeltalet 8,5. Motsvarande vitsord 2013 var 8,4 och 2012 7,9. Kundnöjdhetsblanketterna delas ut ombord på Finferries färjor och fartyg i juli och man kan svara på enkäten även på Finferries webbsidor. De svarande deltar i en utlottning av 3 presentkort på 200 euro.

Ytterligare information: kommunikationschef Jutta Valkeinen, 0400 406 614, jutta.valkeinen@finferries.fi

Koncernen Finlands Färjetrafik, Finferries, är en statsägd aktör som sköter både förbindelsebåts- och färjetrafik. Finlands Skärgårdsrederi Ab, som är dotterbolag i koncernen, svarar för förbindelsefartygstrafiken. Koncernen har cirka 320 anställda och den opererar på över 40 rutter runt om i landet. Finferries fartyg och färjor transporterar årligen cirka 5 miljoner fordon och 10 miljoner passagerare. Huvudkontoret finns i Åbo och en filial i Nyslott.