Ajankohtaista

Suomen Lauttaliikenteen alustoimittajaa kohtaan vakavia syytöksiä

Suomen Lauttaliikenne Oy tilasi puolalaiselta Crist S.A. -telakalta lokakuussa 2015 ympäristöystävällisen hybridilautan yhteysvälille Parainen-Nauvo.

Hankinta on Suomen Lauttaliikenteelle merkittävä ja se valmisteltiin ja toteutettiin huolellisesti. Tarjouspyyntö lähetettiin 13 eurooppalaiselle telakalle. Loppusuoralle selviytyi viisi telakkaa. Tilaus päädyttiin tekemään Crist S.A. -telakalta, koska telakka jätti hinta-laatu-suhteeltaan parhaan tarjouksen. Voittanut tarjous täytti hankinnalle asetetut, erittäin tarkat tekniset kriteerit. Lauttaa rakennetaan telakalla parhaillaan.

Crist S.A. -telakkaa ja sen alihankkijoiden toimintaa kohtaan on esitetty vakavia syytöksiä. Äskettäin on uutisoitu, että telakalla työskentelee pohjoiskorealaisia siirtotyöläisiä erittäin heikoin työehdoin.

”Edellytämme, että alustoimittajamme toimivat vastuullisesti. Suhtaudumme hybridilautan rakentajaa ja sen alihankkijoita kohtaan esitettyihin väitteisiin erittäin vakavasti. Saatuamme tiedon näistä vakavista syytöksistä, aloitimme välittömästi asian selvittämisen”, sanoo Suomen Lauttaliikenteen toimitusjohtaja Mats Rosin.

Tarjouskilpailun voittaneesta telakasta, eli Crist S.A.:sta, tehtiin perusteellinen selvitys, johon kuuluivat muun muassa toistuvat vierailut telakalla. Suomen Lauttaliikenteen omissa ja yhtiön teettämissä selvityksissä ei ilmennyt mitään, mikä olisi antanut ymmärtää, että nyt mediassa kuvatun kaltainen toiminta voisi olla mahdollista.

Lisätietoja:

Suomen Lauttaliikenne Oy

Mats Rosin

Toimitusjohtaja

mats.rosin@finferries.fi

0400 522 037


Tutkimus: Asiakkaat odottavat lautta- ja yhteysalusliikenteeltä luotettavuutta

Finferries teetti heinäkuussa 2015 asiakastyytyväisyyskyselyn jokaisella 43 reitillään, jonka toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Säännöllisiä tutkimuksia on tehty jo 4 vuotta. Vuoden 2015 asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi yhteensä 3370 matkustajaa. Vastauksia saatiin yli 1300 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Matkustajat pitivät lautta- ja yhteysalusliikenteen tärkeimpinä puolina erityisesti turvallisuudentunnetta matkan aikana ja varustamon toiminnan luotettavuutta. Lisäksi sujuvuus, sekä maihin että alukselle siirryttäessä, sekä henkilökunnan luottamusta herättävä esiintyminen nousivat keskeisten tekijöiden joukkoon. Nämä aiheet ovat jo kolmatta vuotta tärkeimpien tekijöiden kärjessä. Finferriesin toiminta sai kaikilla tärkeimmillä mittareilla erittäin hyvät arvosanat. Vapaamuotoisessa palautteessa kiitettiin myös aikataulujen pitävyyttä.

” Tutkimuksessa arvioidaan kuiluanalyysilla miten yhtiö pystyy vastaamaan asiakkaidensa odotuksiin. Finferriesien tulokset olivat erinomaiset”, toteaa Innolink Researchin Pasi Lahtinen.

Finferriesin asiakkailtaan saama yleisarvosana on parantunut jokaisella tutkimuskierroksella. Vuonna 2015 matkustajat antoivat lautta- ja yhteysaluspalvelulle arvosanan 8,6, asteikolla yhdestä kymmeneen.
” Matkustajilta saamamme palaute on ensiarvoisen tärkeä toiminnan kehittämisessä. Vuosi vuodelta parantuneet arviot kertovat pitkäjänteisen kehittämistyön tuloksellisuudesta. Työ toki jatkuu. Kyselyssä matkustajat nostivat esiin erityisesti toiveet verkkosivujemme kehittämisestä. Pyrimmekin jatkossa palvelemaan asiakkaita entistä paremmin kehittämällä myös vaihtoehtoisia viestintäkanavia verkkosivujemme rinnalle ”, toteaa Finferriesin viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen.

Lisätietoa:
Viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen, Finferries, p: 0400 406 614, jutta.valkeinen@finferries.fi
Tutkimuspäällikkö Pasi Lahtinen, Innolink Research, p: 040 5339367, pasi.lahtinen@innolink.fi


Uusi tekniikka nostaa Suomen Lauttaliikenteen hybridialuksen ympäristöystävällisten lauttojen kansainväliseen kärkeen

Suomen Lauttaliikenne solmi keväällä ELY-keskuksen kanssa sopimuksen Parainen–Nauvo-reitin palvelukapasiteetin nostamisesta, joka toteutetaan uudella, ympäristöystävällisellä lautalla. Reitin nykyisiä aluksia suurempi energiatehokas uusi lautta tulee liikenteeseen kesällä 2017.

– Haluamme tarjota matkustajillemme uutta kalustoa, joka takaa, että toimintamme luotettavuus ja turvallisuus paranevat entisestään. Myös ympäristö otetaan konkreettisesti huomioon panostamalla vähäpäästöiseen hybridialukseen, kertoo Suomen Lauttaliikenne Oy:n toimitusjohtaja Mats Rosin.

Uuden lautan energialähteinä toimivat ensisijaisesti maasähköllä ladattavat akkupaketit sekä niiden rinnalla varmistuksena dieselsähkö. Suunnittelukriteereissä on korostettu myös toimintavarmuutta, jotta lopputuloksena saadaan uusinta teknologiaa hyödyntävä ja laadukasta peruspalvelua tuottava alus.

Suomen Lauttaliikenne tilaa uuden aluksen Gdyniassa toimivalta puolalaiselta CRIST S.A. -telakalta. Suomen Lauttaliikenne lähetti tarjouspyynnön 13 telakalle, ja loppusuoralle pääsi telakoita Norjasta, Puolasta, Saksasta sekä Suomesta.

– Olen erittäin tyytyväinen, että pitkä ja yksityiskohtainen valintaprosessi on saatu päätökseen. Crist valittiin toimittajaksi, koska sen hinta oli selkeästi kilpailukykyisin ja kyky tuottaa laadukas alus on hyvä. Aluksella käytettävän uuden tekniikan toimittaa Siemens, jolla on vankka kokemus ja hyvää näyttöä vastaavasta sovelluksesta norjalaisella lautalla, Mats Rosin toteaa.

- Hybridilautta on nykyaikainen, tehokas ja ympäristöystävällinen liikennevaihtoehto Suomen saaristoon. Tämä on yksi merkittävä askel, jolla suojellaan Itämerta, kertoo Siemens Osakeyhtiön toimitusjohtaja Janne Öhman.

Parainen–Nauvo-reitille tuleva hybridilautta on luonnollinen jatkumo Korppoo–Houtskari–Norrskata-reitin energiatehokkaalle Stellalle. Suomen Lauttaliikenne on jo aiemmin aloittanut kehitystyön koskien vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämistä aluksilla perinteisen polttoöljyn rinnalla. Uusi lautta on myös luokiteltu siten, että se voi jatkossa liikennöidä muillakin alueilla ja reiteillä.

Sähkökäyttöinen hybridilautta tulee olemaan noin 90 metriä pitkä, 16 metriä leveä ja kapasiteetiltaan 90 henkilöauton lautta-alus. Liikennöinti Parainen–Nauvo-reitillä aloitetaan kesällä 2017.


Lisätietoa:

Mats Rosin                                            Jutta Valkeinen
toimitusjohtaja                                     viestintäpäällikkö
mats.rosin@finferries.fi                       jutta.valkeinen@finferries.fi
+ 358 400 – 522 037                         +358 400 – 406 614


Suomen Lauttaliikenne -konserni, Finferries, on valtion omistama toimija, joka hoitaa sekä yhteysalus- että lauttaliikennettä. Yhteysalusliikenteestä konsernissa vastaa tytäryhtiö Suomen Saaristovarustamo Oy. Konsernissa työskentelee noin 320 henkilöä yli 40 reitillä ympäri Suomea. Vuosittain reiteillä kulkee noin viisi miljoonaa ajoneuvoa ja kymmenen miljoonaa matkustajaa. Pääkonttori sijaitsee Turussa ja sivukonttori Savonlinnassa.


Asiakkaiden tyytyväisyyttä tutkitaan etelän Hiittisistä pohjoisen Kemijärvelle

– lauttojen ja yhteysalusten asiakastyytyväisyyttä kartoitetaan tänäkin kesänä
Finferriesin lossit, lautta-alukset ja yhteysalukset liikennöivät 43 reitillä ympäri Suomea. Valtio-omisteinen varustamo suorittaa heinäkuussa 2015 asiakastyytyväisyyskyselyn jo neljättä kertaa.

- Monilla reiteillä työ on varsin yksinäistä, mutta asiakastyytyväisyystutkimusten kautta henkilökunta saa suoraa palautetta työstään. Joka vuosi parantuneet tulokset osoittavat että sekä miehistön työtä että varustamon toimintaa arvostetaan, kertoo Finferriesin viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen.

Aiemmat asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset ovat antaneet aihetta kehittää mm. liikennepoikkeamisen tiedotuksen nopeutta, joka uuden mobiilisovelluksen avulla on nykyisin mahdollisimman reaaliaikainen. Vuoden 2014 tulosten pohjalta nettisivuille tehtiin tänä vuonna etusivun karttasovellukseen paikannustoiminto, joka löytää matkailijalle aina lähimmän lautta- tai yhteysalusreitin. Tutkimustulokset ovat avainasemassa asiakkaiden muuttuvien tarpeiden kartoituksessa. Monella paikkakunnalla lautta- ja yhteysalukset ovat elinehto, mikä näkyy myös asiakastyytyväisyystutkimuksen vastausten laadussa.
Asiakastutkimuksen suorittaa tänäkin vuonna Innolink Research Oy, joka tekee lukuisia vastaavia tutkimuksia vuodessa.

- Finferriesin tutkimuksiin osallistuvat vastaajat eroavat positiivisesti siinä, että he antavat paljon avointa palautetta ja käyttävät näin tavallista enemmän aikaa toiminnan arvioimiseen. Onnistuimme viime vuonna nostamaan vastausmäärää puolella, ja kun analysoitavana on yli 2000 vastausta, on otannasta helppo nostaa esiin sekä olennaiset onnistumiset että mahdolliset kehityskohteet, toteaa puolestaan tutkimusmateriaalin analysoinnista vastaava Innolink Research Oy:n tutkimuspäällikkö Katja Rantakeisu.

Asiakkaiden antaman arvosanan keskiarvo Finferriesille oli viime vuonna 8,5. Vastaava arvosana vuonna 2013 oli 8,4 ja vuonna 2012 7,9. Asiakastyytyväisyystutkimusta jaetaan heinäkuun aikana Finferriesin aluksilla ja siihen voi vastata myös Finferriesin nettisivuilla. Vastaajien kesken arvotaan 3 kpl 200 euron lahjakorttia.

Lisätietoa: viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen, 0400-406 614, jutta.valkeinen@finferries.fi

Suomen Lauttaliikenne konserni, Finferries, on valtion omistama toimija joka hoitaa sekä yhteysalus- että lauttaliikennettä. Yhteysalusliikenteestä konsernissa vastaa tytäryhtiö Suomen Saaristovarustamo Oy. Konsernissa työskentelee noin 320 henkilöä yli 40 reitillä ympäri Suomea. Vuosittain reiteillä kulkee noin 5 miljoonaa ajoneuvoa ja 10 miljoonaa matkustajaa. Pääkonttori sijaitsee Turussa ja sivukonttori Savonlinnassa.


Palvelutason parannus tuo uuden lautan Parainen-Nauvo -reitille

Suomen Lauttaliikenne on tänään 7.5.2015 allekirjoittanut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa sopimuksen Parainen-Nauvo –reitin palvelutason parantamisesta. Palvelutason nosto toteutuu uuden, ympäristöystävällisen lautan kautta. Nykyisiä reitin aluksia isompi, energiatehokas uudisrakennus tulee liikenteeseen kesällä 2017.

- On suuri ilo olla mukana allekirjoittamassa sopimusta, joka parantaa liikenteen sujuvuutta ja näin varmistaa saariston elinvoimaisuuden myös tulevaisuudessa. Meille on kunniatehtävä tuoda vilkkaasti liikennöidylle Parainen-Nauvo -reitille uusi alus, joka vastaa sekä matkustajien tarpeisiin että ympäristövaatimuksiin, toteaa Suomen Lauttaliikenteen toimitusjohtaja Mats Rosin. Hänen mukaansa Suomen Lauttaliikenne on tehnyt konseptisuunnittelun hybridialuksesta, jonka energialähteinä toimivat dieselsähkön rinnalla maasähköllä ladattavat akkupaketit. Suunnittelukriteereissä on korostettu myös turvallisuutta, toimintavarmuutta ja tehokkuutta, jotta lopputuloksena saadaan uusinta teknologiaa hyödyntävä, laadukasta peruspalvelua tuottava alus.

Reitin nykyisiä lauttoja isompi ja ympäristöystävällisempi lautta-alus on Finferriesin vastaus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Liikenneviraston pyyntöön ratkaista Parainen-Nauvo -reitin liikenteelliset haasteet. Suunnitteilla oleva uudisrakennus tulee olemaan noin 95 metriä pitkä, 16 metriä leveä ja kapasiteetiltaan 90 henkilöauton lautta-alus. Myös ajorampit ovat nykyisiä leveämpiä, mikä mahdollistaa lastin nopeamman purun ja lastauksen. Ajorampit tulevat olemaan samanlaisia kuin vuonna 2012 valmistuneessa Stellassa, joka liikennöi Korppoo-Houtskari-Norrskata -reitillä.

- Parainen-Nauvo -lauttapaikalle tuleva uudisrakennus on luonnollista jatkumoa maantielauttojen uutta sukupolvea edustavalle Stellalle. Päämääränämme on kehittää alaa tuomalla reiteillemme modernia ja pitkäikäistä kalustoa, jonka suunnittelussa huomioidaan vahvasti myös ympäristönäkökohdat, kertoo Mats Rosin.

Yhtiö on aloittanut neuvottelut telakoiden kanssa. Tavoitteena on saada uudisrakennus Parainen-Nauvo -reitille kesällä 2017.

Lisätietoa: Suomen Lauttaliikenne Oy, toimitusjohtaja Mats Rosin, p. 0400 522 037
Suomen Lauttaliikenne Oy, viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen, p. 0400 406 614

Suomen Lauttaliikenne konserni, Finferries, on valtion omistama toimija joka hoitaa sekä yhteysalus- että lauttaliikennettä. Konsernissa työskentelee noin 320 henkilöä yli 40 reitillä ympäri Suomea. Vuosittain reiteillä kulkee noin 5 miljoonaa ajoneuvoa ja 10 miljoonaa matkustajaa. Suomen Lauttaliikenne on 5 toimintavuotensa aikana investoinut vahvasti kaluston uudistamiseen. Yhtiö on tuonut reiteilleen 7 kauttaaltaan modernisoitua lossia. Viime kesänä Kotka-Pyhtää -reitille vastaanotettiin öljyntorjunta- ja yhteysalus Otava ja vuonna 2013 Korppoo-Houtskari-Norrskata –reitillä aloitti liikennöinnin lautta-alus Stella.

 


Tilaa RSS-syöte